Analiza danych dzięki IoT i AI

Materiał promocyjny W czasie cyfrowej transformacji coraz bardziej zmienia się podejście do poprawnego zarządzania firmą, w tym posiadanego majątku. Z każdym dniem znacząca część informacji o sprzęcie dostarczana jest za pomocą Internetu Rzeczy, a dane coraz częściej przechowywane są w chmurze. Wszystko to daje możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji, tak by jeszcze bardziej zwiększyć efektywność produkcji. Bardzo ważnym aspektem jest posiadanie sprawdzonego rozwiązania do zarządzania majątkiem.

W tym zakresie IBM oferuje najbardziej kompleksową i funkcjonalnie dojrzałą platformę – IBM Maximo. Wspiera ona zarządzanie wszelkiego rodzaju zasobami fizycznymi. „Z pudełka” oferuje interfejs zarówno poprzez przeglądarki www, jak i dostęp z urządzeń mobilnych. Umożliwia planowanie oraz realizację prac postojowych i czynności zapobiegających ewentualnym awariom. Nadzoruje terminy i zakresy remontów wg zdefiniowanych przedziałów czasowych lub na podstawie liczników.

IBM Maximo umożliwia efektywne zarządzanie rozproszoną infrastrukturą wykorzystując geolokalizację w oparciu o ogólnie dostępne serwisy mapowe w tym także poprzez wyrafinowane mechanizmy optymalnej dystrybucji pracy pomiędzy brygadami terenowymi, opartymi na silniku optymalizacji matematycznej.

Analiza danych dzięki IoT i AI

Z IBM Maximo korzystają klienci na całym świecie. Dlatego też oferowane są dedykowane dla danej branży rozwiązania, takie jak „IBM Maximo for”:

• Transportation

• Ulitilies

• Oil & Gas.