Analiza TCO dla TP SA

Infovide w ramach programu TCO Alliance, przeprowadziła dla Telekomunikacji Polskiej SA analizę kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej.

Usługa TCO oferowana od lipca 2001 r. przez Infovide we współpracy z firmą analityczno-doradczą Gartner polega na racjonalizacji kosztów systemów informatycznych poprzez przeanalizowanie ich struktury w budżecie firmy. Przy przeprowadzaniu analizy TCO (Total Cost of Ownership) uwzględnia się koszty bezpośrednie - ujawnione w budżetach i listach płac, oraz koszty pośrednie - wyznaczane jako koszt związany z działaniami użytkowników oraz przestojami działalności.

Przeprowadzenie tej analizy objęło Pion Informatyki Telekomunikacji Polskiej SA w dziesięciu regionach telekomunikacyjnych Polski: Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. Analiza objęła również siedzibę dyrekcji spółki.

Zobacz również:

TP SA spodziewa się, że wnioski wyciągnięte z tego audytu pomogą jej zredukować zbędne koszty utrzymania informatycznego oraz zwiększyć efektywność i wydajność pracowników. Analiza pozwoli również odpowiedzieć na pytanie czy projekty zawarte w planach spełniają wymagania biznesowe i strategię TP SA oraz strategię Pionu IT oraz czy są zaplanowane w sposób optymalny pod względem minimalizacji czasu oraz kosztów ich realizacji. Analiza TCO będzie przeprowadzana w TP SA co pół roku.

Przeprowadzenia analizy Total Cost of Ownership trwa od kilku do kilkunastu tygodni, co uzależnione jest od wielkości przedsiębiorstwa. W Telekomunikacji Polskiej SA analiza TCO powstała w ciągu około trzech miesięcy. Koszt przeprowadzenia analizy nie został ujawniony przez żadną ze stron.

***

Infovide partnerem Gartner Group

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200