Analityka wkracza w kolejne obszary biznesowe

Analizom poddawane są coraz bardziej wyszukane dane pochodzące z najróżniejszych źródeł.

W biznesie coraz mniej jest miejsca na intuicję. Zarządzanie intuicyjne powoli ustępuje miejsca decyzjom opartym na chłodnej kalkulacji. Decyzjom przynajmniej w części podejmowanym na podstawie raportów dostarczanych przez systemy klasy Business Intelligence. Po rozwiązania z zakresu analityki biznesowej sięgają coraz mniejsze organizacje. W większych firmach systemy BI już dziś dalece wykraczają poza obszar finansów i kontrolingu. Analizom poddawane są kolejne procesy biznesowe. Wszystko po to, aby wygrać z konkurencją dzięki wyższej efektywności kosztowej, szybkości i lepszemu przygotowaniu na zmiany. Szczególnie widoczny jest rozwój funkcjonalności związanej z przetwarzaniem informacji o klientach, wykrywania nadużyć oraz oceny ryzyka biznesowego.

BI na co dzień...

Możliwości jakie daje rozwój technologii IT pozwalają na tworzenie coraz bardziej skomplikowanych, wielowymiarowych analiz biznesowych. Analizom poddawane są coraz bardziej wyszukane dane pochodzące z najróżniejszych źródeł. Rozwiązania analityki biznesowej sięgają m.in. do informacji pochodzących z systemów IT działających u partnerów biznesowych oraz do Internetu. Wzrost obciążenia systemów BI to także rosnące zapotrzebowanie na moc obliczeniową. Nie powinny więc dziwić liczne zapowiedzi dotyczące bardziej wydajnych algorytmów i rozwiązań zwiększających wydajność systemów klasy BI oraz mechanizmów pozwalających na tworzenie rozbudowanych analiz bezpośrednio w pamięci komputera.

Jednocześnie efekty działania systemów analityki biznesowej stają się codziennym narzędziem pracy także na niższych szczeblach organizacji. Łatwiejszy dostęp do aktualnych i spójnych informacji biznesowych skutkuje podniesieniem efektywności pracy na poszczególnych stanowiskach. Jest to również wyraz wzrostu znaczenia rozwiązań informatycznych w procesach decyzyjnych na poziomie operacyjnym. Coraz częściej to właśnie obliczenia systemu klasy Business Intelligence warunkują choćby podjęcie określonych działań sprzedażowych. Z drugiej jednak strony szerszy dostęp do funkcji analityki biznesowej oznacza możliwość neutralizacji tzw. efektu silosów informacyjnych i ujednolicenia procedur przetwarzania informacji biznesowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200