Analityka w chmurze

Rozwiązania typu business intelligence (BI) w chmurze nie różnią się funkcjonalnie od instalowanych w firmie, ale na ich korzyść przemawia większa elastyczność i brak konieczności inwestowania w kosztowne licencje.

Systemy analityczne tak samo jak i inne aplikacje mogą być użytkowane w modelu chmury, co znacznie zwiększa możliwość dostępu do tych rozwiązań, zwłaszcza, że można z nich korzystać także za pomocą urządzeń mobilnych. Ogromną ich zaletą jest wysoka skalowalność przy niskich kosztach utrzymania w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań, dlatego też projekty zrealizowane w chmurze zwracają się w krótszym czasie. Zasadniczo rozwiązania Business Intelligence w obu tych modelach: cloud computing i on-premise nie różnią się od strony funkcjonalnej. Udostępniane narzędzia są takie same, sposób ich wykorzystania także się nie różni - jest to zwykle cienki klient uruchamiany w przeglądarce WWW. Różnice pojawiają się na poziomie administracyjnym i wdrożeniowym. Podjęcie decyzji o przekazywaniu danych do chmury wymaga pewnej przebudowy środowiska IT. - Konieczne jest zbudowanie bezpiecznych tuneli komunikacji pomiędzy chmurą a infrastrukturą przedsiębiorstwa, wdrożenie narzędzi udostępniania danych i separacji aktywności użytkowników BI od krytycznych procesów biznesowych przedsiębiorstwa# - mówi Patryk Choroś, Principal Business Solutions Manager w SAS Institute.

BI w chmurze - prezent dla MŚP

Chmura bardzo przysłużyła się sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw, gdyby nie ona korzystanie z zaawansowanych narzędzi analitycznych nie byłoby dla takich firm możliwe z powodu wysokich cen licencji i kosztownych wdrożeń on-premise. Możliwość płacenia miesięcznego abonamentu zamiast inwestycji w licencje znacznie obniżyła próg dostępu, jest bowiem poważna różnica pomiędzy wyłożeniem, przykładowo 200 tys. złotych na licencje, a zakupem miesięcznego abonamentu o wartości 2,5 do 7 tys. Oczywiście podjęcie decyzji przez kierownictwo MŚP o zastosowaniu systemu BI w modelu SaaS nie jest proste (czego nie ułatwia coraz większa ilość tej grupy systemów) i musi podlegać takim samym i często złożonym procedurom, jak decyzja o wyborze tradycyjnie użytkowanego systemu informatycznego (przy dodatkowym uwzględnieniu specyfiki modelu SaaS).

Zobacz również:

Wybór systemu BI w modelu SaaS może stać się łatwiejszy, gdy dane przedsiębiorstwo systemu ERP w modelu chmurowym, bowiem coraz większa grupa dostawców ERP ma również w swej ofercie systemy Business Intelligence w formie usługi, dostępne jako kolejna funkcja oprogramowania. Rosnące potrzeby decydentów mogą spowodować decyzję o testowaniu i wdrożeniu systemu BI oferowanego przez dostawcę/partnera systemu ERP

Mobilny BI - inny interfejs te same funkcje

Mobilność to kolejny trend który wywiera wpływ na BI i łączy się z zagadnieniem chmury. Rozwiązania na komputerach, tabletach i smartfonach nie różnią się od siebie od strony funkcjonalnej. Aplikacje analityczne, z których korzystają użytkownicy na komputerach PC (w tym poprzez przeglądarki internetowe) jak i na urządzeniach mobilnych, stanowią najczęściej jedynie interfejs do pracy nad analizami danych.. Dostęp do danych w przypadku rozwiązań mobilnych umożliwia oprogramowanie serwerowe obsługujące proces odpytania danych, ich przeliczenia oraz przesłania wyników do odbiorcy, co sprawia, że mobilni użytkownicy BI mają dostęp do tego samego zakresu raportów i analiz, co w przypadku aplikacji na komputery PC. Mogą też przy pomocy swoich tabletów i smartfonów przeprowadzać analizy na danych - Użytkownicy mobilnych rozwiązań BI nie są odbiorcami statycznych wyników. Mogą wpływać na to, jakie informacje są im prezentowane oraz wykonywać dalsze analizy, takie jak nawigacja po strukturze danych czy drążenie danych. - mówi Dariusz Dulęba, Kierownik Zespołu Business Intelligence w Bonair SA. Nie należy jednak porównywać urządzeń mobilnych do pełnowymiarowego klienta WWW, gdyż pełnią one nieco inne zadania. - Scenariusze użycia aplikacji BI na urządzeniach mobilnych będą zupełnie inne, niż przy wykorzystaniu komputerów stacjonarnych i laptopów. Sięgniemy do nich w „biegu” potrzebując syntetycznej informacji zarządczej z podstawowymi funkcjami drążenia danych - dodaje Patryk Choroś, Principal Business Solutions Manager, SAS Institute.

Użytkownicy wciąż pełni obaw

Usług w modelu cloud computing jest coraz więcej i stale ich przybywa. Prognozowana średnioroczna stopa wzrostu usług w chmurze w Polsce do roku 2015 wynosi 33% i jest zdecydowanie wyższa od średniej dla całego rynku IT wynoszącej 5%. Jednak choć rynek usług w chmurze szybko rośnie, to w przypadku BI tempo wzrostu jest zdecydowanie mniejsze. Firma analityczna Forrester prognozuje co prawda stały, jednak stosunkowo wolny wzrost zainteresowania BI w chmurze. Największym wyzwaniem dla dostawców, spowalniającym w dużej mierze proces korzystania z analityki w modelu cloud jest cały czas kwestia bezpieczeństwa danych. I nie chodzi tu tylko o poprawę istniejących już zabezpieczeń, ale przede wszystkim przekonanie klienta, że oferowane rozwiązania są na pewno dobrze chronione. A to niełatwe zadanie. Polskie firmy obawiają się wciąż wyprowadzania danych za zewnątrz. a w przypadku BI ta obawa jest wyjątkowo duża. Systemy BI obejmują bardzo wrażliwe informacje finansowe organizacji, dlatego mimo niewątpliwych zalet (niższe koszty technologii, większa elastyczność działania), rozwiązania i usługi oparte na "chmurze" w świadomości przedsiębiorców ciągle wiążą się z poważnymi zagrożeniami dotyczącymi ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych. Pomimo iż obawy o bezpieczeństwo BI w chmurze to dzisiaj już mit, bo dane są tam bardziej bezpieczne niż w niejednej lokalnej serwerowni, wciąż trudno przełamać mentalną barierę, dotyczącą przekonania o mniejszym bezpieczeństwie danych wyniesionych na zewnątrz w stosunku do środowisk on-premise. - Zdajemy sobie sprawę, że aby istnieć na rynku rozwiązań chmurowych, musimy zapewniać najwyższe bezpieczeństwo danych. Często też jest ono gwarantowane w podpisywanych przez nas umowach SLA. W data center jest wiele poziomów zabezpieczania data center i transmisji danych, a także budowanie samych aplikacji tak, aby we właściwy sposób separowały dane poszczególnych klientów - mówi Michał Stadnicki Business Intelligence Consulting Manager w Comarch. Firmy jednak pozostają ostrożne i dlatego bardzo często wybierają chmurę hybrydowe, część zasobów pozostaje wówczas w chmurze, część we własnym środowisku IT.- W kontekście implementacji BI w modelu cloud computing, ważne jest miejsce, w którym znajdują się dane oraz czy firmie nie przeszkadza fakt, że będą się one znajdowały w chmurze. Większość firm wybiera podejście hybrydowe w kontekście przechowywania danych, dlatego też powinny wybrać też hybrydowe podejście do BI w chmurze- mówi Piotr Kowal Sales Support Team Leader w Qlik.

Korzyści związane z zastosowaniem systemu Business Intelligence w modelu SaaS

Wymiar strategiczny

- koncentracja przedsiębiorstwa na kompetencjach kluczowych dla rozwoju biznesu

- większa elastyczność prowadzonej działalności

- niższe bariery IT dla wprowadzania innowacji (np. szybsze uruchamianie nowych projektów biznesowych)

- wsparcie dla globalnej i mobilnej działalności przedsiębiorstwa

Wymiar organizacyjny

- szybki i łatwy dostęp do systemu BI (wraz z pakietem usług)

- użytkowanie systemu BI jest niezależne od miejsca geograficznej lokalizacji i pracowników (wsparcie dla personelu mobilnego)

- możliwość łatwego współdzielenia informacji zgromadzonych w systemie BI z personelem oraz upoważnionymi partnerami biznesowymi

- łatwość użytkowania systemu BI przez personel przedsiębiorstwa („przyjazność” oprogramowania bazująca na znanym interfejsie – tj. przeglądarce internetowej)

- przeniesienie odpowiedzialności za funkcjonowanie systemu na dostawcę

- możliwość dynamicznego dodawania/odejmowania funkcjonalności systemu oraz zmniejszania/rozszerzania analizowanych obszarów działalności

- przyśpieszenie integracji danych i ich przetwarzania oraz szybsza i łatwiejsza integracja z innymi usługami IT

bazującymi na Cloud Computing

- możliwość ujednolicenia i uproszczenia organizacji procesów decyzyjnych związanych z systemem

Zagrożenia związane z zastosowaniem systemu BI w modelu SaaS

Wymiar strategiczny

- częściowe uzależnienie się odbiorcy od

zewnętrznego dostawcy systemu BI

- brak pełnej kontroli nad danymi zasilającymi system BI i możliwość wycieku (np. ryzyko niekompletnego skasowania danych w systemach BI) lub utraty krytycznych zasobów informacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających realizację celów strategicznych

Wymiar organizacyjny

- awarie sieci Internet uniemożliwiające dostęp i użytkowanie systemu BI

- niepełne możliwości dostosowania systemu BI do potrzeb odbiorcy

- możliwość występowania problemów natury prawnej (odmienne przepisy w różnych krajach, niekorzystne zapisy w umowach, brak wzorców postępowania, itp.)

- niedojrzałość rynku generująca ryzyko współpracy z nieprofesjonalnym dostawcą systemów BI (np. możliwość nagłego zakończenia działalności przez dostawcę IT);

- ryzyko utraty wiedzy z obszaru IT

(źródło: Systemy Business Intelligence w modelu SaaS w działalności małych i srednich przedsiębiorstw, Damian Dziembek,2014, Katedra Informatyki Ekonomicznej, Wydział Zarządzania na Politechnice Częstochowskiej)


TOP 200