Analityka to podstawa współczesnego biznesu

Computerworld Analiza danych jest dziś kluczem do podejmowania dobrych decyzji biznesowych. Jakie są najważniejsze kierunki rozwoju technologii i platform analitycznych? Na pytania Computerworld odpowiada Łukasz Leszewski, Platform & Architecture Leader for Central Europe w firmie SAS Institute.

Jakie funkcje i możliwości systemów analitycznych są obecnie najważniejsze?

Projekty związane z wdrażaniem systemów analitycznych są z reguły wielowarstwowe i wieloetapowe. O ile pierwsze wyniki można uzyskać w miarę szybko, to kompleksowe wdrożenie analityki w organizacji jest wielowymiarowym procesem, gdzie dużą rolę odgrywają również procesy zarządzania i przygotowania danych. W dojrzałych organizacjach stworzenie modeli i ich produkcyjne wykorzystanie jest ostatnim etapem całego procesu. Poprzedza go etap prac związanych z przygotowaniem danych do analizy, poprawą ich jakości, zapewnieniem dostępu do różnorodnych źródeł oraz opracowaniem odpowiednich struktur gotowych do modelowania analitycznego po to, aby jak najlepiej spełnić zakładane cele biznesowe. Sam system analityczny umożliwia wykorzystanie zaawansowanych mechanizmów statystycznych i analitycznych, ale nie będzie efektywnie działał bez dostępu do odpowiednio przygotowanych zbiorów danych.

Dlatego SAS rozwija i oferuje dwie podstawowe grupy narzędzi. Jedna to narzędzia analityczne, a druga to technologie do zarządzania danymi wraz z szeregiem funkcjonalności, które zapewniają, że dane dostarczane do analiz są wysokiej jakości. Warto też dodać, że w SAS bardzo duży nacisk kładziemy na automatyzację procesów przetwarzania danych zgodnie z koncepcją DataOps. Dzięki naszym rozwiązaniom można istotnie skrócić czas potrzebny na przygotowanie oraz przekazanie odpowiednich danych do działów biznesowych i zespołów analityków, właśnie dzięki automatyzacji poszczególnych etapów procesu.

Ostatnio SAS wprowadził kolejną wersję platformy Viya. Jakie funkcje i nowe możliwości w niej znajdziemy?

Platforma SAS Viya jest dostępna na rynku od 2017 roku, a niedawno pojawiła się jej kolejna odsłona. Wraz z najnowszą wersją pojawiły się nie tylko nowe funkcje związane z zarządzaniem danymi, analityką oraz rozwiązaniami biznesowymi, ale też zupełnie nowe produkty. Dużą zmianą jest również udostępnianie nowości i zmian dla użytkowników w cyklach miesięcznych. Aktualizacja, dzięki przejściu na architekturę opartą o mikroserwisy oraz kontenery, jest obecnie bardzo prosta. Konteneryzacja ułatwia i przyspiesza procesy instalacji i aktualizacji oprogramowania, a także jego przenoszenia między różnymi platformami i systemami o odmiennej architekturze, czy też pomiędzy różnymi dostawcami chmury.

W SAS wiemy, że każdy raport i analiza zaczyna się od danych. Dlatego zapewniamy użytkownikom łatwy i prosty dostęp do wszystkich zasobów informacyjnych w ich organizacji, dbając o dostarczenie nie tylko odpowiednich wskaźników i wyliczeń, ale także opisów biznesowych gwarantujących odpowiedni wybór i interpretację procesów analitycznych oraz uzyskanych wyników. W tym celu stworzyliśmy nowy produkt - Information Catalog, który ułatwia wyszukiwanie informacji oraz tworzenie analiz. Umożliwia on przeszukiwanie zasobów, na przykład po nazwach tabel lub ich zawartości, przy wykorzystaniu zapytań w języku naturalnym. Aplikacja jest ważnym elementem platformy, ponieważ pozwala użytkownikom biznesowym na samodzielne tworzenie raportów bez konieczności posiadania głębokiej wiedzy technicznej oraz informacji o lokalizacji poszczególnych źródeł danych.

Information Catalog dobrze obrazuje, w jakim kierunku SAS rozwija platformę Viya. Data Intelligence Software to oprogramowanie umożliwiające stworzenie jednolitego centrum zarządzania dla użytkowników biznesowych, oparte na idei self-service. Tak zwana demokratyzacja zaawansowanej analityki i mechanizmów Business Intelligence, z których praktycznie każdy użytkownik może teraz skorzystać, to jedno z kluczowych założeń strategii rozwoju platformy SAS. Jeśli ktoś chce tworzyć raporty, to powinien wiedzieć skąd pochodzą dane, czy są aktualne czy nie, jaka jest jakość zbiorów informacji i czy można je wykorzystać do przygotowania publicznie dostępnych dokumentów, bo mogą to być dane poufne, wrażliwe lub tajne. Te wszystkie informacje ma dostarczać właśnie Information Catalog.

Drugi nowy produkt to SAS Studio Analyst. Aplikacja daje użytkownikom możliwość graficznej prezentacji przepływów danych przy wykorzystaniu łatwych w użyciu kreatorów. Użytkownicy mogą przetwarzać dane bez konieczności kodowania, wykorzystując w tym celu przeglądarkę internetową. Oprócz tego SAS udostępnił narzędzie pozwalające na tworzenie chatbotów oraz wprowadził przeznaczone dla administratorów IT jeszcze bardziej zaawansowane metody do monitorowania sesji i działania systemu, rejestracji pojawiających się problemów i wsparcia zarządzania platformą. Oprogramowanie wykorzystuje technologie opracowane przez Boemska - brytyjską firmę przejętą niedawno przez SAS.

Warto dodać, że klientom posiadającym poprzednie wersje platformy Viya lub drugą linię produktową SAS 9, oferujemy wysoki poziom wsparcia w zakresie migracji zarówno do architektury lokalnej, jak i do chmury. Dostarczane przez SAS narzędzia umożliwiają szybkie i łatwe przeprowadzenie analizy i samej migracji, bez konieczności odtwarzania danych lub utraty wykorzystywanych wcześniej procesów.

Czy narzędzia analityczne SAS są dostępne w wersji cloud czy on-premise?

Rozwój nowej platformy Viya rozpoczęliśmy od chmury, ale wkrótce będzie możliwość korzystania z oprogramowania również w systemach hybrydowych lub on-premise. Platforma SAS Viya została opracowana jako oprogramowanie natywnie przystosowane do pracy w chmurze (cloud native). Najpierw była to chmura Microsoft Azure, a obecnie również inne popularne platformy Google Cloud Platform oraz Amazon Web Services.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że nie wszystkie organizacje korzystają z chmury. Dlatego wkrótce pojawi się również wsparcie dla platformy Red Hat OpenShift, co pozwoli na lokalną instalację platformy SAS Viya w firmowych centrach danych. Dodatkowo cały czas rozwijamy się i planujemy również wsparcie dla kolejnych platform związanych z konteneryzacją.

Warto podkreślić, że SAS wspiera idee łatwego przenoszenia danych i aplikacji między różnymi platformami chmurowymi, a także systemami mającymi odmienne architektury. Stąd właśnie m.in. wziął się pomysł wykorzystania technologii konteneryzacji, która ułatwia to zadanie.

Jakie są główne obszary i kierunki rozwoju platformy Viya?

SAS rozwija oprogramowanie przede wszystkim w kierunku ułatwiania i automatyzacji procesów przetwarzania danych, analiz i tworzenia raportów. Można tu wymienić 4 główne trendy, które definiują kierunki rozwoju platformy Viya.

Po pierwsze oprogramowanie ma być dostępne wszędzie, a więc zarówno w chmurze, systemie hybrydowym lub lokalnym, firmowym centrum danych, a także na urządzeniach IoT. Widzimy dynamiczny wzrost popularności technologii internetu rzeczy, dlatego intensywnie rozwijamy silnik przetwarzania strumieniowego, który może być instalowany bezpośrednio w urządzeniach sieci IoT. Silnik SAS Event Stream Processing pozwala na uruchamianie bezpośrednio w urządzeniach funkcji przetwarzania danych i funkcji analitycznych bez konieczności przesyłania wszystkich danych do chmury lub lokalnego centrum danych.

Po drugie uważamy, że interfejsy platformy analityczno-raportowej powinny być dostępne i zrozumiale dla każdego. Dlatego z jednej strony rozwijamy intuicyjne interfejsy low-code/no-code dla użytkowników końcowych, a z drugiej wprowadzamy do naszych rozwiązań mechanizmy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, które umożliwiają podpowiadanie użytkownikom, jakie analizy można wykonać i jak najlepiej wykorzystać dostępne dane.

Jednocześnie stworzone analizy są tłumaczone na język naturalny i nawet jeśli ktoś nie jest matematykiem, ale wie do czego służą drzewa decyzyjne, to oprogramowanie SAS pomaga mu w interpretacji wyników. Na przykład podpowiada, które zmienne mają wpływ na model analityczny i w sposób opisowy przedstawia, jak dokładnie należy interpretować otrzymany rezultat.

Trzecim kierunkiem rozwoju platformy Viya jest dążenie do optymalizacji procesów decyzyjnych w skali całej firmy. Wdrożenie mechanizmów analitycznych w systemach produkcyjnych powinno być maksymalnie ułatwione. W praktyce obejmuje ono warstwy przygotowania danych, tworzenia modeli analitycznych i opracowania schematów procesów decyzyjnych, a później uruchomienie i monitorowanie działania decyzji w systemie produkcyjnym. To wszystko jest dostarczane w ramach jednolitej platformy SAS Viya bez potrzeby pisania praktycznie żadnego kodu. Warto zaznaczyć, że użytkownicy mogą definiować reguły biznesowe, a także korzystać z funkcji analitycznych nie tylko tych oferowanych przez SAS, ale również dostępnych w rozwiązaniach open source, takich jak R czy Python.

Czwarty kierunek rozwoju oprogramowania SAS jest związany z promowaniem transparentności i zaufania do sztucznej inteligencji i jej zastosowań. Jeśli użytkownik wykorzystuje model analityczny, to powinien wiedzieć co to za model, kto go zrobił, po co go zrobił, jaki jest jego cel, z jakich danych korzysta, na bazie czego się uczył itd. W efekcie pozwala to na wyjaśnienie dlaczego dany model proponuje podjęcie konkretnej decyzji i z czego to wynika. Inaczej mówiąc nie chcemy oferować modeli analitycznych działających tylko jak czarne skrzynki, do których na wejściu dostarczane są dane, a na wyjściu pojawia się wynik i nie wiadomo dlaczego jest on taki a nie inny.

Dla jakiej wielkości firm jest przeznaczone oprogramowanie analityczne i w jakich branżach najczęściej znajduje zastosowanie?

SAS jest rozwiązaniem dla każdego rodzaju organizacji, które chcą integrować i przetwarzać dane, tworzyć raporty i analizy lub poszukują gotowych rozwiązań biznesowych w obszarach związanych z analizą danych i procesami podejmowania decyzji, takich jak na przykład zarządządzanie doświadczeniem klienta w modelu omnichannel, wykrywanie nadużyć, zarządzanie ryzykiem, optymalizacja zatowarowania i zarządzanie łańcuchem dostaw i wielu innych.

Dzięki dostępności analityki w chmurze, pracę z platformą SAS można zacząć w każdej chwili. Wśród obecnych klientów SAS możemy znaleźć zarówno małe firmy, start-upy, jak i duże organizacje. Klienci wykorzystują technologię SAS jako platformę raportową lub analityczną, ale także jako krytyczny element infrastruktury połączony z najważniejszymi procesami biznesowymi.

SAS w Polsce ma klientów praktycznie w każdej branży - to pokazuje uniwersalność zastosowań naszej technologii. Ciekawym kierunkiem jest też model, w którym budujemy rozwiązania wspólnie z partnerami, wykorzystując wspólny know-how. Dzięki temu możemy klientom zaproponować nowe funkcjonalności, łącząc możliwości naszych technologii i rozwiązań naszych partnerów.