Analityka dla wrocławskich wodociągów

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) we Wrocławiu to jeden z największych w kraju dostawców wody i oczyszczania ścieków. Skala działalności spółki przekłada się na ilość informacji podlegających analizom zarządczym i finansowym.

Do niedawna działalność firmy wspierał dedykowany system kontrolingowy i wyspowe rozwiązania obsługujące kluczowe obszary funkcjonowania. Niewystarczający stopień integracji aplikacji utrudniał gromadzenie wiarygodnych informacji zarządczych. Problemem był proces konsolidacji budżetu, który częściowo wykonywano ręcznie, z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych i dokumentacji papierowej. Konieczne było wdrożenie wyspecjalizowanego rozwiązania biznesowego, umożliwiającego sprawne raportowanie i analizowanie sytuacji ekonomicznej.

Obecnie wrocławski MPWiK wykorzystuje system Eureca firmy Controlling Systems. Funkcjonalność oprogramowania pozwoliła na zautomatyzowanie i skrócenie tworzenia cząstkowych planów budżetowych oraz sprawne budowanie wielowymiarowych analiz na potrzeby zarządu. Przygotowanie raportu dotyczącego taryf skróciło się z kilku dni do kilku minut. Optymalizacja objęła też procesy planowania inwestycji.

Zobacz również:


TOP 200