Analityka biznesowa przyhamuje

Eksperci spodziewają się słabszych wzrostów na światowym rynku narzędzi Business Intelligence. Będzie to pochodna kryzysu w gospodarce oraz stopniowego nasycania się rynku.

W 2013 r. wartość wydatków na oprogramowanie wspierające analizy biznesowe i raportowanie będzie o 7% wyższa niż przed rokiem. W ub. r. wzrost wyniósł 16%.

Analitycy firmy Gartner przewidują, że w kolejnych latach oprogramowanie klasy BI pozostanie jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku IT, ale wzrost będzie wolniejszy niż dotychczas. Według prognoz w 2013 wartość światowego rynku narzędzi klasy BI wyniesie 13,8 mld USD, a w 2016 r. 17,1 mld USD.

Eksperci firmy Gartner spodziewają się szybkiego rozwoju narzędzi analitycznych w modelu cloud. Prognozy zakładają, że w wielu przypadkach zamiast typowych inwestycji w narzędzia BI wystarczy zakup wyspecjalizowanych i predefiniowanych usług przetwarzania danych. Prognozowany jest systematyczny spadek wartości jednostkowych kontraktów zakładających wdrożenie oprogramowania BI.


TOP 200