Analityka SAP w Spółdzielni Mleczarskiej ROTR

Głównym celem wdrożenia systemu analityki biznesowej w rypińskiej spółdzielni była optymalizacja zarządzania finansami i procesami sprzedaży.

Uruchomienie systemu klasy Business Intelligence było kolejnym, po wdrożeniu oprogramowania klasy ERP, etapem rozwoju narzędzi wspierających zarządzanie firmą. Spółdzielnia Mleczarska ROTR korzysta z systemu SAP ERP od 2008 r. Obecnie w hurtowni danych gromadzone są informacje na temat sprzedaży, dystrybucji, ruchów materiałowych, finansów i controllingu. Do tworzenia raportów wykorzystywana jest funkcjonalność środowiska SAP BusinessObjects Enterprise. "W przypadku branży mleczarskiej dane na temat wielkości marż czy kosztów wytworzenia pojedynczego produktu to newralgiczne informacje. Stąd decyzja o rozbudowie rozwiązań SAP o narzędzia analityczne. SAP Business Intelligence pozwoli podejmować decyzje na podstawie aktualnych i wysokiej jakości danych, uwzględniających zachodzące na rynku zmiany" - mówi Mariusz Trojakowski, prezes zarządu Spółdzielni Mleczarskiej ROTR. Projekt zakładał wykorzystanie oprogramowania w modelu outsourcingu. Obecnie oprogramowanie SAP Business Intelligence jest hostowane w Centrum Outsourcingowym firmy BCC. Specjaliści BCC odpowiadają za utrzymanie oprogramowania. Realizację projektu powierzono ekspertom firmy 7milowy, spółki zależnej BCC.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200