Analityk finansowy - ValueIT

InfoVide, firma zajmująca się przeprowadzaniem analiz wartości inwestycji na rynku IT, przedstawił swoją propozycję programu doradczego ValueIT.

InfoVide, firma zajmująca się przeprowadzaniem analiz wartości inwestycji na rynku IT, przedstawił swoją propozycję programu doradczego ValueIT.

InfoVide proponuje swoim klientom program będący całościowym spojrzeniem na wartość inwestycji informatycznych zarówno od strony korzyści biznesowych, jak i efektywności wykorzystania technologii informatycznych. Narzędzia dzięki, którym będą mogli przeprowadzić sami lub przy pomocy firmy analizę finansową swojego projektu to: TCO (Total Cost of Ownership – umożliwia zarządzanie całkowitymi kosztami wykorzystania informatyki ze szczególnym uwzględnieniem kosztów pośrednich, ROV (Real options valuation – pozwalające na ilościową wycenę strategicznych opcji inwestycyjnych), NPV (Net present value – analiza cash flow rozszerzona o wycenę strategicznych opcji inwestycji) oraz Balanced IT Scorecard.

Stworzenie takiej formy doradztwa miało być odpowiedzią na pytanie, po co inwestować w nowe rozwiązania informatyczne skoro po kilku latach one przynoszą straty? Głównie dlatego by nie pozostać w tyle za konkurencją – „inwestowanie w nowe technologie daje przewagę chwilową. Sztuką jest jak najczęstsze jej uzyskiwanie.” – twierdzi Borys Stokalski, prezes zarządu spółki.

Według InfoVide bariery rozwoju IT to głównie brak potwierdzenia korzyści (19 proc.), koszty wdrożenia (17 proc.) oraz niedojrzałość technologiczna (13 proc.). Pokonaniem tych barier mają być inwestycje strategiczne tzn. takie, które dają możliwość uzyskania nie tyle zysku ile szansy na wykorzystanie projektu jako bazy rozbudowywanej o nowe technologie. Taki przeanalizowany projekt pozwoli na osiągnięcie jak największych oszczędności.


TOP 200