Amerykańskie przedsiębiorstwa wzywają Unię Europejską do zmiany polityki podatkowej

Zdaniem Amerykanów, obecny system podatkowy Unii Europejskiej jest krzywdzący dla europejskich handlowców, oferujących towary przez Internet.

Czołowe amerykańskie przedsiębiorstwa zwróciły się do Komisji Europejskiej o jak najszybszą zmianę obowiązującego w Unii Europejskiej systemu podatkowego. Ich zdaniem, obecne przepisy działają na szkodę europejskich przedsiębiorstw uczestniczących w światowym handlu elektronicznym.

Obowiązujący w Unii system podatkowy został opracowany na podstawie naliczania wartości dodanej do każdego etapu łańcucha produkcji, obsługi lub wprowadzania produktu na rynek. Średnio podatek VAT w Unii Europejskiej wynosi 15-25%. W przypadku handlu tradycyjnego firma płacąca taki podatek może otrzymać jego zwrot, jeżeli udowodni, że sprzedany produkt lub usługa dotarła do użytkownika końcowego, który ostatecznie płaci podatek.

W przypadku transakcji elektronicznych, gdzie produkt jest sprzedawany bezpośrednio do użytkownika, nie pozostaje żaden dokument zapisu transakcji dla urzędów podatkowych, a więc VAT nie jest zwracany. W ten sposób firmy z Unii są w gorszej sytuacji w porównaniu do przedsiębiorstw działających poza jej rynkami, które mogą oferować klientom produkty zwolnione od podatku.

"Unia Europejska opodatkowuje eksporterów, nie pobiera natomiast opłat od importerów. To nie ma sensu" - powiedział Dick Gregory z IBM Europe, podczas spotkania poświęconego handlowi elektronicznemu i jego opodatkowaniu, sponsorowanego przez Amerykańską Izbę Handlową (American Chamber of Commerce - AmCham), reprezentującą amerykańskie przedsiębiorstwa działające w Europie.

Komisja Europejska przygotowuje odpowiednie regulacje prawne, mające rozwiązać ten problem, jednak AmCham obawia się, że będą one zbyt złożone i niczego nie poprawią, co w efekcie może doprowadzić do zablokowania rozwoju handlu elektronicznego w Europie.

Mimo że nowe przepisy są w trakcie opracowywania, rzeczniczka Komisji nie mogła potwierdzić kierunku, w jakim będą one zmierzały.

Obecnie każdy, kto chce świadczyć usługi lub prowadzić sprzedaż w Europie, musi zgłosić się po numer identyfikacji podatkowej, dokonywać okresowych płatności i wypełniać wymagane sprawozdania okresowe. Teoretycznie przedsiębiorstwa eksportujące towary do Unii Europejskiej muszą robić to samo. O ile duże przedsiębiorstwa generalnie respektują te zalecenia, to jednak większość małych i średnich przedsiębiorstw działających w Internecie, a prowadzących swoją działalność z różnych miejsc na świecie, nie wie jak dostosować się do przepisów unijnych.

AmCham proponuje ogłosić na zasadach dobrowolności trzyletnie moratorium na wprowadzanie zmian w podatkach dotyczących sprzedaży bezpośredniej, zanim zostanie zbadane, jaki wpływ na przychody z podatków ma handel elektroniczny prowadzony przez przedsiębiorstwa.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200