Amerykański eksport pracy w IT

Liczba miejsc pracy w branży IT, przeniesionych z USA zagranicę od 1 kwietnia 2001 do 19 kwietnia 2004, przekroczyła 160 tys. - poinformował Washington Aliance for Technology Workers.

Strata netto miejsc pracy w amerykańskim sektorze technologicznym wyniosła w tym okresie niemal 100 tys. Uruchomiony właśnie przez Washington Aliance of Technology Workers licznik zagranicznego outsourcingu nie jest jednak całkiem dokładny. Jego twórcy wskazują na ukrywanie przez firmy faktu przenoszenia miejsc pracy za granicę, co utrudnia szacunki.

Przedstawiciel zaangażowanego w projekt Communications Workers of America uważa nawet, że niedoszacowanie sięga 80%. Ponadto zwracaj uwagę na fakt, że firmy zmuszają pracowników i kontrahentów do podpisywania deklaracji o nieujawnianiu informacji na ten temat. Przedstawiciel CWA uważa, że to poważne naruszenie zasad informowania interesariuszy i udziałowców a wynika właśnie z obawy o reakcję publiczną.

Zobacz również:


TOP 200