Amerykańska spółka opatentowała internetowe bramki multimedialne

Mało znana amerykańska spółka opatentowała mechanizmy pozwalające na przesyłanie treści tekstowych i multimedialnych do telefonów komórkowych z poziomu witryn lub aplikacji internetowych. W pewnych warunkach pod ochronę patentową podlegają więc m.in. przesyłane z bramek internetowych wiadomości tekstowe i multimedialne oraz treści reklamowe.

Zgodnie z amerykańskim prawem zarejestrowanej w stanie Floryda spółce Globaltel Media przysługują m.in. prawa do opartych na technologii Java mechanizmów wykorzystywanych do przesyłania na telefony komórkowe treści multimedialnych z poziomu witryny lub aplikacji internetowej. Ochrona patentowa dotyczy mechanizmów transmisji wykorzystujących bramki komórkowe do przesyłania danych odpowiednio spreparowanych za pomocą stosownej aplikacji internetowej. Stosowny patent przyznano na początku grudnia ubiegłego roku - siedem lat po złożeniu stosownego wniosku patentowego. Z ujawnionej dokumentacji patentowej wynika, że objęte ochroną patentową rozwiązania mogą być wykorzystywane m.in. w kontekście przesyłania do pamięci wykorzystujących transmisję komórkową urządzeń treści takich jak zdjęcia, filmy, pliki muzyczne, aplikacje i dokumenty tekstowe.

Przedstawiciele amerykańskiej spółki twierdzą, że z objętych ochroną patentową rozwiązań bezprawnie korzystają m.in. firmy takie jak Facebook, Twitter i Microsoft, większość producentów telefonów komórkowych, dostawcy usług SMS oraz wszyscy niemal operatorzy komórkowi. Wspomniane mechanizmy mają być wykorzystywane m.in. do przesyłania treści reklamowych oraz świadczenia usług komercyjnych. Obecnie chronione technologie są wykorzystywane w rozwijanej przez Globaltel Media linii aplikacji pozwalających m.in. na bezpłatne wysyłanie treści multimedialnych na urządzenia działające w amerykańskich sieciach komórkowych.

Przedstawiciele spółki zapowiadają jednak chęć odsprzedania praw do wspomnianego patentu. "Jako niewielka firma nie mamy zamiaru nawiązywania batalii sądowej z międzynarodowymi koncernami naruszającymi przysługujące nam prawa. Zamierzamy natomiast odsprzedać prawa do patentu podmiotowi, który zaoferuje najwyższą cenę" - podkreśla Robert Sanchez, prezes i dyrektor generalny firmy Globaltel Media. Według niego rozmowy w sprawie sprzedaży praw do technologii związanych z przesyłaniem wiadomości tekstowych są prowadzone z sześcioma koncernami. Zakupem patentu oznaczonego numerem 8,073,895 zainteresowani mieli być m.in. przedstawiciele firmy Qualcomm. W gronie potencjalnych nabywców praw patentowych Robert Sanchez wymienia także największych producentów telefonów komórkowych - m.in. firmy , Motorola i Samsung. Władze amerykańskiej spółki nie wykluczają jednak sprzedaży wspomnianych praw firmom wyspecjalizowanym w skupowaniu praw do rozwiązań technologicznych oraz wykorzystywaniu nabytych praw w celu uzyskania korzyści finansowych. Przedstawiciele firmy Globaltel Media zapewniają, że w takim przypadku wartość transakcji musiałaby jednak sięgać przynajmniej 100 mln USD.


TOP 200