Amerykańska sieć ISDN

Na skutek rozdrobnienia w amerykańskim przemyśle telekomunikacyjnym do dzisiaj nie ma w USA jednolitego rodzaju usług cyfrowych ISDN (Integrated Service Digital Network). Dla przypomnienia: ISDN to technika, która wzdłuż komutowanej telefonicznej sieci cyfrowej przesyła inne niż rozmowa telefoniczna dane cyfrowe, np.: teksty, dane liczbowe, grafikę, obrazy wideo.

Na skutek rozdrobnienia w amerykańskim przemyśle telekomunikacyjnym do dzisiaj nie ma w USA jednolitego rodzaju usług cyfrowych ISDN (Integrated Service Digital Network). Dla przypomnienia: ISDN to technika, która wzdłuż komutowanej telefonicznej sieci cyfrowej przesyła inne niż rozmowa telefoniczna dane cyfrowe, np.: teksty, dane liczbowe, grafikę, obrazy wideo.

W połowie listopada 1992 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli NIUF (North America ISDN User's Forum) i Stowarzyszenia OSI (Corporation for Open System International). Ustalono m.in. listę wymagań, dotyczących protokołów i komunikatów między centralami a sprzętem użytkownika ISDN. Dokument ten nosi nazwę National ISDN-1. Cały program połączenia USA komutowaną siecią ISDN nazwano TransContinental ISDN Project 1992. Regionalne przedsiębiorstwa Bell'a oceniają, że pod koniec 1994 r. ponad 55% abonentów sieci telefonicznej USA będzie mogło korzystać, dzięki obecnym ustaleniom, z usług ISDN.

Alternatywą wobec ISDN jest stosowanie szybkich modemów (zamieniają dane cyfrowe na sygnały mieszczące się w paśmie akustycznym sieci telefonicznej).


TOP 200