Ambicje wyższego szczebla

Dzięki nowym narzędziom z rodziny OpenView HP chce zaistnieć na rynku narzędzi do rozwiązań do zarządzania cyklem życia aplikacji.

Dzięki nowym narzędziom z rodziny OpenView HP chce zaistnieć na rynku narzędzi do rozwiązań do zarządzania cyklem życia aplikacji.

Domeną systemów z rodziny OpenView było do tej pory monitorowanie pracy aplikacji i usług stworzonych, przetestowanych i wdrożonych w środowisku produkcyjnym. Zbadać poziom dostępności, zmierzyć wydajność, stworzyć mapę infrastruktury i udostępnić dowolnie szczegółowe informacje na temat jej funkcjonowania - oto, z czym kojarzy się marka OpenView.

Nowe terytoria

HP chce jednak rozszerzyć zakres oddziaływania OpenView o wyższe warstwy infrastruktury - middleware i aplikacje. Chce także, aby jego oprogramowanie było dla firm użyteczne nie tylko wtedy, gdy trzeba głównie obserwować efekt wysiłków projektantów, programistów i testerów. To bowiem właśnie ich zamierza wspomagać w codziennej pracy, wprowadzając do oferty nowe rozwiązania.

OpenView JMX Metric Builder to rozwiązanie do tworzenia założeń działania aplikacji J2EE i pomiaru rzeczywistych osiągów z założeniami jeszcze na etapie jej budowania. Rozwiązanie współpracuje z pakietem Weblogic Workshop firmy BEA Systems. OpenView Select Identity to narzędzie do tworzenia i modyfikacji kont użytkowników oraz powiązanych z nimi zestawów uprawnień do zasobów i usług. Z kolei OpenView Radia Application Templates to moduły ułatwiające instalację i uruchamianie serwerów WWW i baz danych.

Nie zaniedbać bazy

HP nie zamierza jednak zaniedbywać dotychczasowego rynku. Na dowód tego firma ogłosiła właśnie nową wersję pakietu OpenView Internet Services (6.0), którą wyposażono w nowy, graficzny interfejs użytkownika. Odświeżono także specjalizowane pakiety narzędziowe Troubleshooting Insight Packs ułatwiające identyfikację i poprawę problemów.

Wśród nowości znalazł się także OpenView Transaction Analyzer 3.0, rozszerzony m.in. o możliwości monitorowania zdarzeń .Net CLR, protokołu SOAP i portletów BEA Weblogic Portal 8.x. OpenView pozwala na zarządzanie aplikacjami wykorzystującymi platformy J2EE oraz .Net lub COM/COM+.

W ofercie pojawiły się też nowe moduły HP OpenView Smart Plug-ins dla BEA Weblogic Integration, BEA Tuexdo, Microsoft Exchange, środowiska Microsoft Virtual Server, serwera aplikacji Microsoft Enterprise Server, SAP NetWeaver, a także rozwiązań help desk firmy Remedy.

To dopiero początek

HP idzie w kierunku, który obrał Microsoft, ogłaszając inicjatywę DSI, a także w ślady IBM/Rational z jego metodyką Rational Unified Process. W tej przestrzeni już od dawna funkcjonuje Compuware oraz BMC Software. Coraz więcej respektu w tej dziedzinie budzi także oferta Borlanda.

HP ma świadomość, że w porównaniu z konkurencją jest jeszcze na początku długiej drogi. OpenView brakuje jeszcze m.in. zarządzania projektami i działalnością rozwojową w ogóle (portfolio management), a także narzędzi do tworzenia, profilowania i testowania kodu. W tych dziedzinach HP najpewniej nawiąże współpracę z partnerami. Ale z kim - tego jeszcze nie wiadomo.


TOP 200