Amazon Web Services to według Ravello Systems najbardziej stabilna platforma chmurowa

Firma Ravello Systems (dostawca oprogramowania cloud) testowała ponad miesiąc usługi świadczone przez chmury obliczeniowe zaprojektowane przez trzech wiodących na świecie dostawców tego typu rozwiązań (HP, Amazon i Rackspace) i doszła do wniosku, że na miano najbardziej stabilnej chmurowej platformy zasługuje produkt opracowany przez Amazon (Amazon Web Services).

Firma testowała chmury przy użyciu opracowanego przez siebie, specjalnego narzędzia, które sprawdza poziom usług świadczonych przez chmury i mierzy takie parametry, jak szybkość reagowania chmury na zgłaszane do niej żądania (np. żądanie skonfigurowania wirtualnej maszyny czy generalnie łatwość zarządzania wirtualnymi zasobami) oraz poziom błędów.

Ravello twierdzi, że chmura Amazon wydaje się pracować stabilniej, szybciej i efektywniej niż pozostałe chmury, chociaż każde z trzech chmurowych rozwiązań potrafi mieć jak to określono “złe dni" objawiające się tym, że chmura reaguje na poczynania użytkownika wolniej niż zazwyczaj lub daje więcej błędów.

Zobacz również:

Testy wykazały, że chmura Amazon potrafi zbudować i skonfigurować wirtualną maszyną najczęściej w czasie krótszym niż dwie minuty. Zdarzają się jednak momenty, gdy trwa to nawet cztery minuty. Chmura HP buduje również wirtualne maszyny w czasie nie przekraczającym dwóch minut, ale potrzebuje niekiedy na wykonanie tej operacji nawet sześć minut. W przypadku rozwiązania firmy Rackspace czas potrzebny do skonfigurowania wirtualnej maszyny był dłuższy i wynosił nieco ponad pięć minut.

Amazon Web Services to według Ravello Systems najbardziej stabilna platforma chmurowa

Cloud Dashboard

Ravello produkuje oprogramowanie, które pozwala użytkownikom wdrażać aplikacje w publicznych chmurach Amazon, Rackspace i HP, bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek zmian do ich kodów. Firma przetestowała ostatnio wymienione powyżej chmury i umieściła wyniki badań na swojej stronie zacytowanej Cloud Dashboard. Znajdują się na niej dwa podstawowe parametry uzyskane w wyniku testowania każdej z chmur: VM launch time i VM launch error rate.

Komentując uzyskane wyniki firma Ravello wyraża przekonanie, że z czasem do publicznych chmur obliczeniowych wkroczą nowe technologie i dlatego będą one pracować efektywniej, tak iż oba parametry będą się poprawiać - czasy odpowiedzi będą krótsze, a ilość błędów radykalnie spadnie.


TOP 200