Amasys - mistrz adresowania

Amasys (Address Management System), wspólne dzieło niemieckiej firmy G-Data i polskiej LTP Media, jest w pełni konfigurowalną bazą adresową o formacie *.dbf. Jej atutem jest to, że daje się wykorzystywać jako specjalizowana baza danych pozwalająca gromadzić informacje w gotowych lub projektowanych przez użytkownika formatkach (maks. 2 mld rekordów po 65 kB każdy).

Amasys (Address Management System), wspólne dzieło niemieckiej firmy G-Data i polskiej LTP Media, jest w pełni konfigurowalną bazą adresową o formacie *.dbf. Jej atutem jest to, że daje się wykorzystywać jako specjalizowana baza danych pozwalająca gromadzić informacje w gotowych lub projektowanych przez użytkownika formatkach (maks. 2 mld rekordów po 65 kB każdy).

Program pracuje w środowisku Windows (także Windows 95) i wymaga komputera co najmniej z procesorem 386SX, 4 MB RAM. Producent zaleca PC 486DX2 66 MHz z 8 MB RAM.

Główną zaletą Amasys jest jednak łatwość zarządzania danymi. Użytkownik ma do dyspozycji możliwość korzystania z wielu plików danych jednocześnie, filtry pozwalające na wymianę danych z innymi programami (tekst, DBF oraz pliki sterujące dla korespondencji seryjnej w formatach Word lub Word Perfect dla Windows lub DOS), możliwość łączenia baz, narzędzia do zmiany treści etykiet pól w standardowych formatkach adresowych i kreatory, za pomocą których można wzbogacać wszystkie zdefiniowane przez producenta formularze o własne pola z danymi tekstowymi, typu data lub liczba.

Amasys udostępnia też zestaw narzędzi do szybkiego (50 tys. rekordów/s) przeszukiwania rekordów (wg indeksów lub w sposób interaktywny), grupowania rekordów wg zadanego kryterium, eksportu i importu danych, bezstresowego drukowania nalepek na koperty oraz list adresowych. Program umożliwia dołączanie do każdego rekordu komentarzy użytkownika, a korespondencja seryjna jest wzbogacona o zwroty grzecznościowe. Amasys jest programem wszechstronnym i prostym w użyciu oraz dobrze zintegrowanym ze środowiskiem Windows - obsługuje techniki Drag-and-Drop, WYSWIG i OLE, ma podpowiedzi w "dymkach" oraz dobrze opracowany pod względem merytorycznym system kontekstowej pomocy. Z powodzeniem może on zastąpić wiele bardziej rozbudowanych systemów o podobnym przeznaczeniu lub wzbogacić oprogramowanie biurowe.


TOP 200