Altkom otworzy wyższą uczelnię o profilu informatycznym

Szkoła wyższa Altkom Akademii miała rozpocząć działanie już w październiku 2001 r. Jej otwarcie przesunięto o kilkanaście miesięcy. $"Traktujemy to bardzo poważnie i dlatego nie mogliśmy rozpocząć działalności wiedząc, że wszystko nie jest dopięte na ostatni guzik"$ - mówi Tadeusz Alster, prezes zarządu Altkom Akademia SA.

Tym razem prawdopodobnie nic nie stanie na przeszkodzie i 1 października br. warszawska Wyższa Szkoła Informatyki i Systemów Informatycznych (WSIiSI) przyjmie pierwszych kilkudziesięciu studentów. "Z naszego punktu widzenia jest to przedsięwzięcie o charakterze marketingowo-rekrutacyjnym. Pieniądze zarabiamy gdzie indziej" - deklaruje Tadeusz Alster.

W zamierzeniach założycieli nowa uczelnia ma być miejscem kształcenia "solidnych rzemieślników", którzy zdobędą konkretną wiedzę, a także umiejętność jej praktycznego wykorzystania. WSIiSI ma być również pierwszym przykładem współpracy między środowiskiem akademickim a przedsiębiorstwami wdrażającymi technologie informatyczne. "Taki model doskonale się sprawdza w USA. U nas, niestety, nie ma tego typu uczelni. Studenci zdobywają pewien zakres wiedzy teoretycznej, jednak kończą uczelnie bez umiejętności praktycznych" - mówi Tadeusz Alster. W programie szkoły, oprócz zajęć z zakresu informatyki i nauk ścisłych, znajdą się również takie przedmioty, jak ekonomia, bankowość i metodologia prowadzenia projektów.

Tym, co ma przyciągnąć wymagających kandydatów, jest kameralny charakter szkoły, umożliwiający dobry kontakt z wykładowcami, a także duża liczba zajęć praktycznych. Najlepsi studenci już po pierwszym roku otrzymają szansę podjęcia pracy przy projektach realizowanych przez Altkom Akademię.