Altkom otworzy wyższą uczelnię o profilu informatycznym

Szkoła wyższa Altkom Akademii miała rozpocząć działanie już w październiku 2001 r. Jej otwarcie przesunięto o kilkanaście miesięcy. 'Traktujemy to bardzo poważnie i dlatego nie mogliśmy rozpocząć działalności wiedząc, że wszystko nie jest dopięte na ostatni guzik' - mówi Tadeusz Alster, prezes zarządu Altkom Akademia SA.

Szkoła wyższa Altkom Akademii miała rozpocząć działanie już w październiku 2001 r. Jej otwarcie przesunięto o kilkanaście miesięcy. "Traktujemy to bardzo poważnie i dlatego nie mogliśmy rozpocząć działalności wiedząc, że wszystko nie jest dopięte na ostatni guzik" - mówi Tadeusz Alster, prezes zarządu Altkom Akademia SA. Tym razem prawdopodobnie nic nie stanie na przeszkodzie i 1 października br. warszawska Wyższa Szkoła Informatyki i Systemów Informatycznych (WSIiSI) przyjmie pierwszych kilkudziesięciu studentów. "Z naszego punktu widzenia jest to przedsięwzięcie o charakterze marketingowo-rekrutacyjnym. Pieniądze zarabiamy gdzie indziej" - deklaruje Tadeusz Alster.

W zamierzeniach założycieli nowa uczelnia ma być miejscem kształcenia "solidnych rzemieślników", którzy zdobędą konkretną wiedzę, a także umiejętność jej praktycznego wykorzystania. WSIiSI ma być również pierwszym przykładem współpracy między środowiskiem akademickim a przedsiębiorstwami wdrażającymi technologie informatyczne. "Taki model doskonale się sprawdza w USA. U nas, niestety, nie ma tego typu uczelni. Studenci zdobywają pewien zakres wiedzy teoretycznej, jednak kończą uczelnie bez umiejętności praktycznych" - mówi Tadeusz Alster. W programie szkoły, oprócz zajęć z zakresu informatyki i nauk ścisłych, znajdą się również takie przedmioty, jak ekonomia, bankowość i metodologia prowadzenia projektów.

Zobacz również:

Dodatek CW Studia informatyczne 2002

Dodatek CW Studia informatyczne 2002

Tym, co ma przyciągnąć wymagających kandydatów, jest kameralny charakter szkoły, umożliwiający dobry kontakt z wykładowcami, a także duża liczba zajęć praktycznych. Najlepsi studenci już po pierwszym roku otrzymają szansę podjęcia pracy przy projektach realizowanych przez Altkom Akademię.

***

Więcej w CW 16/2002 z 22 kwietnia 2002 r.

W tym numerze publikujemy także dodatek specjalny "Studia informatyczne 2002".


TOP 200