Altkom Matrix nawiązał współpracę z Cril Ingenierie

Altkom Matrix podpisał umowę z francuską firmą Cril Ingenierie, na podstawie której został wyłącznym dystrybutorem produkowanego przez nią oprogramowania do planowania i analizy telekomunikacyjnych sieci bezprzewodowych, a także zarządzania pasmami.

Altkom Matrix podpisał umowę z francuską firmą Cril Ingenierie, na podstawie której został wyłącznym dystrybutorem produkowanego przez nią oprogramowania do planowania i analizy telekomunikacyjnych sieci bezprzewodowych, a także zarządzania pasmami. System ten jest przeznaczony dla firm zajmujących się budową sieci łączności bezprzewodowej, operatorów telekomunikacyjnych, Wojska, Policji a także instytucji odpowiedzialnych za przydzielanie pasm częstotliwości.

Altkom Matrix oferuje systemy Ellipse NPT (Network Palnning Tool), Ellipse FMS (Frequency Management System), TRANSnet (do planowania sieci przełączników) i Sirius (służący do trójwymiarowej symulacji propagacji fal w terenach gęsto zabudowanych).