Altiris chroni w zależności od lokalizacji

W najnowszej wersji Altiris Endpoint Security Solution pojawiły się nowe funkcje, pozwalające definiować uprawnienia użytkownika i wymagania dotyczące uwierzytelniania w zależności od miejsca i sposobu łączenia się z firmową siecią.

W najnowszej wersji Altiris Endpoint Security Solution pojawiły się nowe funkcje, pozwalające definiować uprawnienia użytkownika i wymagania dotyczące uwierzytelniania w zależności od miejsca i sposobu łączenia się z firmową siecią.

Przykładowo, możliwe jest zdefiniowanie różnych profili logowania dla biura i połączeń VPN, kawiarni internetowych i dostępu przez sieci komórkowe. Gdy użytkownik zaloguje się w sieci, różnie będą wyglądać jego uprawnienia. Można np. sprawić, by osoba mogła wykonać kopie plików na pamięć Flash przez złącze USB, ale tylko pod warunkiem, że nośnik będzie szyfrowany i to z odpowiednią siłą. Można także ustalić, że kopiowanie może obejmować tylko określone typy plików, inne w biurze, inne poza biurem. W zależności od tego, jak użytkownik podłączył się do sieci, można w komputerze aktywować lub

dezaktywować moduł Bluetooth i Wi-Fi, uniemożliwiać asocjację z sieciami niewymagającymi szyfrowania. Można również uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z konta z prawami administratora.


TOP 200