Alternatywna droga

Bank Gospodarki Żywnościowej SA we współpracy z Apexim SA wdroży scentralizowany system bankowy Eurobank On-line autorstwa łódzkiej firmy Wonlok SA.

Bank Gospodarki Żywnościowej SA we współpracy z Apexim SA wdroży scentralizowany system bankowy Eurobank On-line autorstwa łódzkiej firmy Wonlok SA.

Bank Gospodarki Żywnościowej SA, jako ostatni z dużych banków, podjął decyzję o wdrożeniu scentralizowanego systemu bankowego - Eurobank On-line. W ciągu 2 lat nowy system ma zastąpić użytko-wane przez bank 3 różne, niezgodne ze sobą aplikacje oddziałowe. W latach 2001-2002 bank przeznaczy na informatyzację ok. 300 mln zł.

Dostawcą systemu będzie Apexim SA. Kontrakt dotyczy dostosowania i wdrożenia oprogramowania oraz integracji, a jego wartość oszacowano na ponad 27 mln zł. Szkolenia pracowników i dostawy sprzętu zostaną objęte oddziel- nymi kontraktami. Dotychczasowe doświadczenia Apeximu w sektorze finansowym dotyczyły jedynie integracji rozwiązań sieciowych, nigdy zaś aplikacji. Z tego względu faktycznym wykonawcą systemu będzie zespół projektowo-wdrożeniowy firmy Wonlok. Według nieoficjalnych informacji, w tę firmę miałby zainwestować Apexim, a nie - jak wcześniej informowano - BGŻ.

Nie powtarzać błędów

Analiza polskiego i światowego rynku systemów bankowych doprowadziła do stwierdzenia, że żaden z istniejących systemów nie zaspokaja potrzeb banku. Problemy ze znalezieniem odpowiedniego systemu wynikały głównie z faktu, że bank prowadzi wiele nietypowych operacji i rozliczeń, np. kredytów preferencyjnych, wiążących się ze szczególnymi procedurami i obowiązkiem sporządzania sprawozdań.

Wdrożenie, polegające na daleko idącej modyfikacji produktu standardowego, uznano za niecelowe. "Jeżeli w wyniku wdrożenia ponad 3/4 kodu systemu ma być zmodyfikowane, należy zadać pytanie o sens całego przedsięwzięcia" - tłumaczy Romuald Kłosiński, wiceprezes zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej SA. Ze względów strategicznych zarząd zadecydował, że w banku zostanie wdrożony system wykonany na miarę jego potrzeb - zarówno obecnych, jak i przyszłych. Wybór padł na system Eurobank On-line, od kilku lat rozwijany przez łódzką firmę Wonlok. "O wyborze zdecydowała przede wszystkim łatwość definiowania w systemie nowych produktów, a także możliwość samodzielnego rozwijania nowej funkcjonalności, opierając się na solidnych narzędziach i otwartych standardach" - przekonuje Bogdan Barewski, dyrektor projektu wdrożenia nowego systemu w BGŻ.

Wszystko ze wszystkim

Koncepcja systemu i jej zręby technologiczne powstawały w ciągu ostatnich 7 lat w firmie Wonlok. System wykonano za pomocą narzędzi programistycznych Oracle'a z wykorzystaniem platformy bazodanowej Oracle 8i. Eurobank On-line będzie działał na platformie Unix. Bank zdecydował się na testowanie wydajności i stabilności aplikacji przez dostawców rozważanych platform systemowych: Sun Solaris, HP-UX, Compaq Tru64 Unix i IBM AIX. Test polega na symulacji jednoczesnej pracy 5 tys. użytkowników z systemem zawierającym 3 mln kont klientów. Ostateczny wybór platformy zostanie dokonany po zakończeniu jeszcze trwającego testu w IBM.

Eurobank On-line pozwala na zastosowanie zróżnicowanych aplikacji klienckich, m.in. Windows, Motif czy terminalu znakowego. "Wygląd interfejsu na konkretnym stanowisku pracy będzie uzależniony od jego specyfiki. Już dziś wiadomo, że osoby wykonujące proste, powtarzalne czynności otrzymają interfejs znakowy, natomiast stanowiska analityczne - interfejs graficzny" - mówi Bogdan Barewski. Aby móc w przyszłości samodzielnie rozwijać funkcjonalność Eurobanku, BGŻ odkupił od firmy Wonlok kody źródłowe i prawa autorskie do systemu za kwotę 2 mln zł.

Bieg przez płotki

System ma być maksymalnie scentralizowany, choć pewne rozproszenie ze względów bezpieczeństwa jest nieuniknione. System centralny będzie miał kopię awaryjną w innej lokalizacji. Plany przewidują aż 3 wdrożenia pilotażowe. Pierwsze rozpocznie się w drugiej połowie 2001 r. i będzie polegało na uruchomieniu systemu w centrali i placówce, pracującej na jednym z trzech używanych obecnie systemów. Jeżeli wszystko przebiegnie zgodnie z założeniami, do systemu będą podłączane kolejne oddziały. Procedura ta zostanie powtórzona w przypadku placówek wykorzystujących dwa pozostałe, stosowane dziś systemy. Wdrożenie ma się zakończyć w 2002 r. Niewykluczone że system Eurobank w przyszłości obejmie stowarzyszone z BGŻ banki spółdzielcze.


TOP 200