Altar wdroży Sarę w Stream Communications

Wkrótce funkcjonowanie operatora telekomunikacyjnego Stream Communications usprawni nowy system billingowy i system obsługi klienta. Rozwiązania dostarczy i wdroży firma Altar.

Umowa zawarta przez firmy objęła swoim zakresem dostawę oraz wdrożenie Systemu Bilingowego - Sara, systemu wspomagającego procesy obsługi klienta Piramid-Workflow oraz systemu Altar IVR, który zastosowany będzie jako automatyczna infolinia, pozwalająca po autoryzacji klienta na otrzymanie zindywidualizowanych informacji z wykorzystaniem technologii Text To Speech.

Cała platforma, oparta o technologię IBM oraz Oracle, pozwoli też na obsługę kilkukrotnie większego wolumenu abonentów Stream Comunnications w usłudze TriplePlay.

Źródło: Altar


TOP 200