Altair - gwiazda łączności bezprzewodowej

Altair VistaPoint jest nazwą nowego urządzenia do bezprzewodowej, radiowej łączności w standardzie LAN, opracowanego przez Motorolę. Altair VistaPoint umożliwia komunikację między segmentami sieci oddalonymi na odległość 2,1 km, a niekiedy dalej. Jedna z pierwszych w Europie instalacji tego urządzenia wykonana została w Warszawie.

Altair VistaPoint jest nazwą nowego urządzenia do bezprzewodowej, radiowej łączności w standardzie LAN, opracowanego przez Motorolę. Altair VistaPoint umożliwia komunikację między segmentami sieci oddalonymi na odległość 2,1 km, a niekiedy dalej. Jedna z pierwszych w Europie instalacji tego urządzenia wykonana została w Warszawie.

Produkt Motoroli działający w sieci składa się z jednostki centralnej (CM) i zdalnej (UM). CM jest podłączona do serwera sieciowego lub sieci, a moduły UM podłączone są do odległych części sieci LAN, zazwyczaj w innym budynku. Jednostka centralna i moduły powinny pracować w warunkach biurowych, nie dotyczy to anten, które są odporne na warunki atmosferyczne (deszcz, śnieg) i mogą pracować w temperaturach od -30 do 60 C. Praktycznie jednostka centralna i zdalna budową nie różnią się od siebie, każdy z tych modułów pełni funkcję nadajnika/odbiornika, a jego określenia jako CM lub UM zależą od umiejscowienia w sieci.

Bezprzewodowa sieć Ethernet na odległość 2 km

Zasięg połączenia wynosi do 1,2 lub 2,1 km, w wersji podstawowej 150 m. Anteny produkowane są jako standardowe lub dalekiego zasięgu. Gdy anteny CM i UM wzajemnie się widzą lub występuje korzystny układ odbić sygnału, w niektórych wypadkach możliwe jest dalsze zwiększenie odległości między segmentami sieci. Jeżeli antena jednostki centralnej nie jest widoczna, o właściwym ustawieniu anteny UM informuje dioda świecąca, której zapalenie oznacza prawidłowe ustawienie i wystarczająco silny sygnał. Próby przeprowadza się oczywiście podczas pracy urządzeń.

Altair VistaPoint pracuje jako bezprzewodowy bridge z maksymalną przepustowością 5,3 Mbps. Gdy Altair włączone jest jako urządzenie obsługujące odcinek sieci Ethernet, przesyła dane z szybkością pracy sieci, czyli 10 Mbps. Nie występuje więc problem ograniczenia przepustowości odcinka sieci Ethernet. Dla użytkownika sieci odcinek bezprzewodowy jest niewidoczny, wszystkie przesyłane dane docierają w tym samym czasie, tak jak w przewodowej wersji sieci.

Praca na wysokich pasmach

Łącze pracuje w paśmie 18-19 GHz, moc nadajnika wynosi 20 mW. Częstotliwość, na której odbywa się łączność, ustawiana jest przez Motorolę fabrycznie, ale zgodnie z postulatami klienta. Pewna elastyczność w określeniu używanej częstotliwości umożliwia pracę wielu tego typu urządzeń obok siebie. Kąt nadawanej wiązki radiowej wynosi 4 stopnie, a po właściwym ustawieniu urządzeń ich praca nie wymaga żadnych, dalszych regulacji i jest odporna na warunki atmosferyczne.

O przydział częstotliwości z PAR starają się użytkownicy, ale w tak wysokim paśmie zasadniczo nie ma problemów z uzyskaniem zezwolenia. Za używaną częstotliwość obowiązują comiesięczne opłaty, ale takie właśnie pasmo zapewnia bezpieczeństwo transmisji i bezinterferencyjną komunikację. Każda jednostka systemu Altair ma wbudowaną funkcję uniemożliwiającą podsłuch bądź ingerencje w dane przekazywane drogą radiową. Altair VistaPoint jest zgodne ze standardem Ethernet 802.3 i obsługuje wszystkie systemy sieciowe i protokoły.

Ze względu na szybkość działania systemu i zabezpieczenie całej sieci przed skutkami przepięć, występujących podczas bliskich wyładowań atmosferycznych, specjaliści z Computex Telecommunication łączą Altair VistaPoint z główną siecią (np. typu Ethernet) łączem światłowodowym. Możliwe jest także połączenie przy użyciu kabla koncentrycznego.

Pierwsza instalacja w Europie?

Jednym z pierwszych wdrożeń systemu Altair VistaPoint w Europie jest zainstalowany przez Computex Telecommunication z Warszawy system łączności działającej w trójkącie Plac Bankowy - Krucza przy Żurawiej - Rondo ONZ w Warszawie. Uruchomione połączenie od początku pracuje bardzo intensywnie i bezawaryjnie jako odcinek sieci Ethernet. Prowadzone są rozmowy nad zastosowaniem Altair VistaPoint do połączenia budynku Sejmu z gmachem przy ul. Jasnej, w trakcie realizacji znajduje się kilka połączeń w tworzonej poza Warszawą sieci Ethernet.

Bogdan Milczarek, szef marketingu z Computex Telecommunication, na podstawie dotychczasowych doświadczeń potwierdza, że instalacja Altair VistaPlus jest bardzo prosta, a jedynym ograniczeniem jest długość kabla łączącego antenę z urządzeniem (6 m). Kabel łączący, to przewód koncentryczny o specjalnej budowie zakończony złączkami, które przykręca się do urządzenia i anteny. Ponieważ ma on ograniczoną długość, w stosunkowo małej odległości od optymalnego położenia anteny na dachu (lub, o ile to możliwe, w oknie pokoju) trzeba znaleźć pomieszczenie, w którym temperatura w ciągu roku nie przekracza 5-45 st. i można tam podłączyć zasilacz urządzenia do sieci elektrycznej (220 V AC).

Rozwiązanie opracowane przez Motorolę może służyć jako alternatywne w stosunku do telefonicznych linii stałych i konwencjonalnych połączeń mikrofalowych. Podobną przepustowość połączenia może zapewnić jedynie linia światłowodowa. Jednak budowa takiej linii w gęsto zabudowanych dzielnicach miasta byłaby bardzo trudna i trwała długo, poza tym światłowód w warunkach miejskich jest narażony na częste uszkodzenia. Instalacja systemu Altair VistaPoint może nastąpić w ciągu kilku godzin i dlatego, mimo dość wysokich kosztów, decydują się na nią instytucje chcące szybko uzyskać połączenia niezawodne, o szybkości pracy takiej samej, jak sieć.

Altair w pomieszczeniach

Innym rozwiązaniem z serii Altair jest szybkie łącze radiowe przeznaczone do pracy w pomieszczeniach - Altair Plus. Przy jego użyciu możliwa jest budowa sieci Ethernet, bez stosowania okablowania strukturalnego. Ma to szczególne znaczenie w dużych pomieszczeniach, kiedy następują częste zmiany konfiguracji sieci (np. w halach wystawowych).

Altair Plus działa na bazie mikrokomórek o zasięgu 500-4500 m.2. Każda z komórek obsługiwana jest przez pojedynczą jednostkę centralną (CM), która łączy się z jednostkami zdalnymi (UM). Każda jednostka zdalna pozwala obsługiwać do 8 użytkowników sieci typu Ethernet, w obrębie jednej komórki można podłączyć do 50 użytkowników. System nie wymaga specjalnego oprogramowania sieciowego, nie stosuje się specjalnych interfejsów podłączeniowych ze strony istniejącej sieci, jest automatycznie konfigurowany, co pozwala na przemieszczanie jednostek zdalnych w sieci, bez konieczności ich przeprogramowania.

Podobnie jak Altair VistaPoint jego "biurowa" odmiana Altair Plus pracuje na częstotliwości 18,820-18,870 lub 19,160-19,210 GHz, taka częstotliwość pracy praktycznie eliminuje możliwość wystąpienia zakłóceń ze strony innych urządzeń radiowych. System można dowolnie rozbudowywać bądź zmieniać konfiguracje, umożliwia on wprowadzenie wielu zabezpieczeń, może być bezpośrednio podłączony do sieci kablowej LAN bez potrzeby stosowania bridge oraz pozwala tworzyć wydzielone grupy użytkowników.

Stosowane urządzenia zewnętrznie nie różnią się od urządzeń Altair VistaPoint, w środku obudowy znajdują się jednak cztery narożne anteny umożliwiające łączność w pomieszczeniu, nie stosuje się anten zewnętrznych. Najistotniejszą zaletą Altair Plus jest możliwość dowolnego ustawiania elementów sieci na obszarze działania komórki, bez pracochłonnego i trudnego do wymiany okablowania pomieszczenia. Niestety jest to urządzenie dość drogie i cenowo na pewno nie konkurencyjne z systemami okablowania sieciowego.

Rodzinka Altair, radiomodemy i przyszłość

Przy omawianiu rodziny Altair nasuwa się oczywiste pytanie, jak wygląda ich porównanie do znacznie tańszych radiomodemów. Otóż zasadniczą różnicą jest szybkość transmisji, wynosząca w typowych radiomodemach 1200-9600 bps. Częstotliwość na której pracują te urządzenia (np. LMOD Radiomodem - 60-520 MHz) jest bardziej podatna na zakłócenia, również otrzymanie zgody na używanie takich częstotliwości jest bardzo trudne ze względu na tłok w eterze. Radiomodemy spełniają oczywiście swoje zadania, ale pod względem bezbłędności transmisji, szybkości działania i ochrony przekazywanych danych nie mogą się równać z systemami Altair produkcji Motoroli.

Specjaliści z Motoroli uważają, że przyszłość telekomunikacji w znacznej mierze należy do łączności radiowej. Być może właśnie systemy typu Altair wyznaczają kierunek przyszłego rozwoju, a co za tym idzie, miniaturyzacji urządzeń i znacznego spadku ich cen.

Bliższych informacji udziela dystrybutor systemów Altair, Computex Telecommunication, tel. (22)23 80 82, fax (22)23 97 32, 02-404 Warszawa, ul. Chrościckiego 19.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200