Alpha pod batutą HP

Podczas konferencji [email protected] Hewlett-Packard przypomniał o swojej technologicznej wirtuozerii.

Podczas konferencji [email protected] Hewlett-Packard przypomniał o swojej technologicznej wirtuozerii.

Alpha pod batutą HP

Nowa architektura serwerów AlphaServer

Na tegorocznej konferencji [email protected] pierwsze skrzypce grali inżynierowie wywodzący się z Compaqa i Digitala. Hewlett-Packard, który posiadł dorobek techniczny obu tych firm, zaprezentował m.in. najnowsze modele serwerów wyposażonych w nowe procesory Alpha i jako pierwszy z grona dużych dostawców IT zapowiedział uruchomienie produkcji czteroprocesorowych serwerów typu blade opartych na układach Intela. Członkowie kierownictwa HP przekonywali, że obrana przez firmę strategia w dziedzinie wirtualizacji centrów obliczeniowych nie jest jedynie pustą wizją, na co dowodem miały być m.in. ogłoszone porozumienia z i Microsoftem. Innymi słowy, przedstawiciele nowego HP starali się dowieść, że zamierzają dotrzymać obietnic złożonych we wrześniu 2001 r. - zarówno wobec klientów i partnerów, jak i udziałowców.

Alpha bez ograniczeń

Największym hitem konferencji była bez wątpienia premiera wysoko wydajnych serwerów wykorzystujących najnowsze procesory Alpha EV7. Według HP nowe serwery umożliwiają podniesienie wydajności istniejących aplikacji dla Tru64 Unix o 30-50%, a w przypadku oprogramowania działającego pod kontrolą systemu Open-VMS zysk może sięgać nawet 100, 200 i więcej procent.

Skąd te liczby? Nowe układy wykorzystują przecież ten sam rdzeń (EV68), który stosowano w procesorach z poprzedniej serii EV6. Źródłem tak znaczącego wzrostu wydajności nie może też być częstotliwość ich taktowania (1,0 i 1,15 GHz), a więc nawet niższa niż oferowana przez procesory EV6 (1,25 GHz). Te zaskakujące rezultaty są wynikiem zasadniczego poprawienia przez HP układów EV6: skrócenia opóźnień w komunikacji między pamięcią RAM a pamięcią podręczną procesora oraz między pamięcią podręczną procesora a jego rdzeniem, przyspieszenia komunikacji między procesorami oraz poszerzenia pasma dla operacji wejścia/wyjścia (I/O). Przyspieszenie komunikacji procesora z pamięcią osiągnięto poprzez zintegrowanie w jednym układzie rdzenia 1,75 MB pamięci podręcznej drugiego poziomu oraz kontrolera pamięci. Dzięki temu komunikacja na linii procesor-pamięć może odbywać się z prędkością ponad 12 GB/s.

Przyspieszenie komunikacji między procesorami to wynik rezygnacji z tradycyjnego współdzielenia przez procesory określonych obszarów pamięci RAM na rzecz nowatorskiego rozwiązania. Każdy procesor EV7 ma cztery wbudowane kontrolery do bezpośredniej komunikacji z czterema najbliższymi procesorami. Procesory tworzą więc swego rodzaju "siatkę". Efekty takiej konstrukcji są podobno zaskakujące. "Dzięki wprowadzeniu bezpośrednich połączeń opóźnienie między dwoma najodleglejszymi od siebie procesorami EV7 w 64-procesorowym serwerze jest krótsze niż opóźnienie między dwoma najbliższymi sobie procesorami w serwerach z procesorami EV6" - twierdzi Ken Surplice, menedżer ds. marketingu produktowego w dziale AlphaServer i PA-RISC w HP. Aby zaradzić problemom z wydajnością operacji wejścia/wyjścia, każdy procesor EV7 współpracuje ze specjalizowanym układem ASIC o nazwie IO7, zapewniającym mu rzeczywiste, potwierdzone testami pasmo rzędu 1 GB/s (teoretycznie 32 GB). Każdy układ IO7 może być połączony z maksymalnie trzema magistralami PCI/PCI-X.

Jak przyznają specjaliści z HP, różnice między nowymi a dotychczasowymi modelami AlphaServer są dostrzegalne dopiero podczas pracy aplikacji wykorzystujących intensywną komunikację między procesorem a pamięcią, np. w przypadku baz danych - aplikacje korzystające głównie z mocy obliczeniowej nie zyskują wiele. Ponadto różnice stają się tym bardziej wyraziste, im więcej procesorów wykorzystuje serwer.

Oprócz nowych procesorów i nowatorskich technologii do ich łączenia, nowe modele AlphaServer mają nową architekturę wewnętrzną. Systemy składają się ze standardowych, dwuprocesorowych (a nie, jak dotychczas, czteroprocesorowych) bloków wyposażonych w nadmiarowe zasilanie i chłodzenie oraz własną pamięć. Nawet najmniejszy z prezentowanych modeli ES47, sprzedawany standardowo w wolno stojącej obudowie typu wieża, ma wewnątrz ww. moduł, który można też zamontować w szafie przemysłowej.


TOP 200