Alma Mater Cybersciensis

Być może już niedługo na Uniwersytecie Jagiellońskim, najstarszej polskiej uczelni, tradycyjne indeksy zostaną zastąpione wielofunkcyjnymi kartami mikroprocesorowymi.

Być może już niedługo na Uniwersytecie Jagiellońskim, najstarszej polskiej uczelni, tradycyjne indeksy zostaną zastąpione wielofunkcyjnymi kartami mikroprocesorowymi.

Możliwości ich wykorzystania przez trzydziestopięciotysięczną społeczność akademicką są obecnie testowane przez tysiąc pięciuset mieszkańców domu studenckiego ''Piast''. Pilotażową instalację systemu wykonała bezpłatnie firma Siemens we współpracy z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego i samorządem studentów.

W pierwszym etapie posiadacze kart będą uzyskiwać za ich pośrednictwem dostęp do pomieszczeń akademika, studenckiej stołówki i pracowni komputerowej. W przyszłości karta z mikroprocesorem ma pełnić rolę studenckiego identyfikatora, łącząc cechy legitymacji studenckiej, indeksu, karty mieszkańca, karty bibliotecznej itp. Przy jej użyciu będzie można zapisywać się na zajęcia, rezerwować książki w czytelni, sprawdzać wyniki egzaminów czy drukować zaświadczenia z dziekanatu. Będzie nią można także płacić za obiady w stołówce, miejsce w domu studenckim czy nawet za bilety komunikacji miejskiej. Oprócz studentów w karty o podobnych możliwościach zostaną wyposażeni również pracownicy uczelni.

W trakcie pilotażu w szczególny sposób zostaną potraktowane problemy bezpieczeństwa. Podstawową funkcją karty mikroprocesorowej będzie bowiem autoryzacja dostępu do systemów IT uczelni.

Władze Uniwersytetu Jagiellońskiego przymierzają się do wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania uczelnią USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studenta). Pierwsze aplikacje są uruchamiane już na Wydziale Chemii. USOS jest programem tworzonym przez konsorcjum polskich uniwersytetów. Ma to być z jednej strony oprogramowanie uniwersalne, umożliwiające obsłużenie wszystkich zainteresowanych jego wykorzystaniem szkół, z drugiej strony, dostosowane do specyfiki i tradycji każdej uczelni. Prace nad jego wdrożeniem prowadzone są obecnie także na Uniwersytecie Warszawskim.


TOP 200