Allied Telesyn wspiera IPv6

Allied Telesyn, dostawca przełączników i zaawansowanych technologii sieciowych, ogłosił nową stretegię, w ramach której w ciągu najbliższych kilku lat firma wprowadzi na rynek szereg rozwiązań wspierających protokół IPv6.

Allied Telesyn informuje, że najpierw protokół IPv6 pojawi się w nowym wielowarstwowym przełączniku AT 8948, przeznaczonym dla sieci LAN i sieci metropolitarnych opartych na Ethernecie, a następnie będzie sukcesywnie wprowadzany do kolejnych urządzeń sieciowych.

Jak wiadomo, liczba adresów IPv4 definiowanych przy pomocy protokołu IPv4 jest ograniczona. Stosując protokół IPv6 można przypisywać unikalne adresy IP właściwie nieograniczonej liczbie urządzeń sieciowych, w tym urządzeniom bezprzewodowym, których liczba lawinowo wzrasta.

W protokole IPv4 pole zawierające adres ma długość 32 bitów, a w protokole IPv6 pole to ma długość aż 128 bitów. Oznacza to, że przy pomocy protokołu IPv4 można zdefiniować do 4 miliardów adresów IP, a przy pomocy IPv6 do 340 bilionów adresów pomnożonych przez bilion i jeszcze raz przez bilion (jeden bilion to 10 do potęgi 12, czyli 1000 miliardów).

Po wprowadzeniu do przełącznika 8948 protokołu IPv6, urządzenie to będzie mogło trasować pakiety zawierające adresy IP tworzone przy użyciu obu standardów: IPv4 i IPv6. Allied Telesyn ocenia, że przełącznik znajdzie zastosowanie w wymagających środowiskach sieciowych, w których użytkownicy uruchamiają aplikacje określane mianem Triple Play (trzy rodzaje pakietów, które zawierają głos, dane i obrazy wideo).


TOP 200