Allianz przed demonopolizacją

Na rok przed uwolnieniem rynku ubezpieczeń w Polsce towarzystwo Allianz buduje infrastrukturę informatyczną.

Na rok przed uwolnieniem rynku ubezpieczeń w Polsce towarzystwo Allianz buduje infrastrukturę informatyczną.

W Polsce TU Allianz BGŻ Polska SA i TU Allianz BGŻ Polska (Życie) SA wystartowały w tym roku, nie rozpoczynając od razu działalności ubezpieczeniowej, ale decydując się na budowę kanałów sprzedaży i infrastruktury informatycznej. Przedstawiciele niemieckiego towarzystwa, którego 46% przychodów pochodzi z operacji zagranicznych, sądzą jednak, że już w grudniu br. uda im się sprzedać pierwsze ubezpieczenia majątkowe. Allianz - jedna z największych firm ubezpieczeniowych na świecie - otrzymała licencję na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wraz z Bankiem Gospodarki Żywnościowej, który w polskich spółkach towarzystwa ma mniejszościowy udział.

Na razie zarówno polisy motoryzacyjne, jak i zapowiadane na początek 1998 r. ubezpieczenia na życie mają być obsługiwane przez spięte w sieć stanowiska PC z zainstalowanym arkuszem kalkulacyjnym. Dariusz Kupiecki, dyrektor naczelny ds. informatyki Allianz, zamierza do obsługi tych drugich uruchomić tymczasową, pisaną w Clipperze, aplikację działającą na platformie NetWare. Docelowo, czyli pod koniec I połowy przyszłego roku, w Allianz zaczną działać systemy unixowe z aplikacjami pisanymi w narzędziach Oracle'a (Developer Kit 2000 i Designer 2000). Platformą systemową ma być HP-UX, pracujący na serwerach Hewlett-Packarda.

Informatycy z towarzystwa sugerują, że niewykluczone, iż w przyszłości aplikacje unixowe zostaną zastąpione przez systemy pisane pod Windows NT. Na razie niemieckie towarzystwo czeka, aż system Microsoftu "dojrzeje" i będzie w stanie przejąć zadania Unixa. Klientami HP-UX - według Dariusza Kupieckiego - mają być stacje Windows NT Workstation. Księgowość zaś ma korzystać z aplikacji Exact, pracującej w sieci Novell NetWare. Wdrożenie systemu finansowo-księgowego holenderskiej firmy powinno zostać zakończone do końca tego roku. "Sieci NetWare i Unix, przynajmniej na razie, pozostaną fizycznie wydzielone" - twierdzi Dariusz Kupiecki.

Informatycy towarzystwa są przekonani, że już w przyszłym roku nie istniejące jeszcze biura lokalne Allianzu połączy sieć Polpak-T lub Telbank. Transmisja między sieciami LAN będzie dokonywana w protokole TCP/IP. Już teraz w polskich spółkach towarzystwa ubezpieczeniowego myśli się o uruchomieniu intranetu, ale - jak twierdzi Dariusz Kupiecki - jest to na razie bardzo odległy problem. Zarządzanie siecią w centrali i biurach na terenie kraju odbywać się będzie za pomocą narzędzi HP OpenView. W dziale informatycznym, którego budżet wynosił w tym roku mniej niż 2 mln USD, ma pracować 10-15 osób.


TOP 200