Alkohol online

e-projekt przyszłości

Lubuska Wytwórnia Wódek Gatunkowych jest jednym z ok. 20 Polmosów działających w Polsce. Zdaniem przedstawicieli zielonogórskiej firmy, w ciągu kilku lat na rynku pozostanie ich jedynie 5-6. W sierpniu br. polski rząd zdecydował o sprzedaży praw do marek produkowanych przez nie wódek. Większość z nich przejęły bogatsze Polmosy. W ramach zorganizowanego przetargu zielonogórski Polmos kupił prawa do marki Wódki Luksusowej. "Ten rok jest dla nas przełomowy. Rynek stał się bardziej normalny, ponieważ każdy z Polmosów ma własną markę, którą może promować. Jednocześnie w przyszłym roku wejdzie do naszej firmy inwestor strategiczny" - twierdzi Marek Kloc. "Z pewnością będzie on zwracał uwagę na stopień informatyzacji naszego zakładu. Trudno jednak powiedzieć, na ile wpłynie to na wzrost ceny Polmosu" - dodaje Ryszard Jakubiuk.

Ostatnie zmiany na polskim rynku producentów alkoholi zaważyły na tegorocznej decyzji kierownictwa o wdrożeniu rozwiązania handlu elektronicznego. "W Polsce coraz szybciej rozwijają się także duże sieci handlowe, które mają lepsze systemy informatyczne i większe zaplecze. Są także jednymi z najbardziej pewnych klientów. Zaczęliśmy więc zastanawiać się, w jaki sposób usprawnić kontakty z nimi oraz dużymi hurtowniami alkoholi w Polsce" - opowiada Marek Kloc. "Chcielibyśmy jednocześnie zwiększyć przywiązanie klientów do firmy" - dodaje.

Rozwiązanie problemu zaproponował JBA Polska. Przedstawiciele JBA zasugerowali wdrożenie systemu, który pozwoliłby partnerom handlowym na składanie zamówień przez Internet. Rozwiązanie opracowali specjaliści z JBA Polska z wykorzystaniem pakietu IBM WebSphere i komponentów Enterprise Java Beans. Firma nie ma bowiem gotowego rozwiązania handlu elektronicznego. Partner zielonogórskiego Polmosu partycypuje także w kosztach projektu. Polmos nie będzie miał jednak praw wyłączności do gotowego produktu.

Dostawy przed gwiazdką

System internetowy Luksusowa Obsługa Klienta zaprezentowano po raz pierwszy partnerom firmy na targach Polagra w Poznaniu, które odbyły się w październiku br. Przedstawiciele zielonogórskiej firmy próbowali zainteresować nowym rozwiązaniem klientów. Według ich deklaracji, pierwsi partnerzy mają korzystać z nowego systemu jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

Pracownicy Lubuskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych - wspólnie z JBA - opracowali listę założeń, które miał spełnić system. "Musieliśmy w nim odzwierciedlić m.in. wielkość rabatu dla partnera w zależności od ilości zakupionego przez niego alkoholu. Chcieliśmy, aby na pojawiającym się przed nim ekranie umieszczony był pasek, który w formie graficznej prezentuje, jaką ilość towaru klient powinien w danym miesiącu jeszcze kupić, aby uzyskać większy upust" - twierdzi Marek Kloc.

Klienci za pośrednictwem systemu mogą dokonać przeglądu faktur, sprawdzić stan magazynów i uzyskać informacje o aktualnych promocjach. "Większość klientów składa stałe zlecenia. Będą mogli więc przy kolejnym połączeniu modyfikować jedynie poprzednie zamówienie" - mówią przedstawiciele Polmosu z Zielonej Góry. Być może w przyszłości rozwiązanie to będzie wykorzystywać także technologie personalizacji informacji.

Maksymalnie automatycznie

Lubuska Wytwórnia Wódek Gatunkowych Polmos SA, Zielona Góra

Profil działalności:

producent wyrobów alkoholowych

Kierownictwo:

Ryszard Jakubiuk - prezes zarządu;

Stanisław Gauza - członek zarządu, dyrektor ds. finansowych

Szef informatyki:

Marek Kloc - koordynator ds. informatyki

Przychody w 1999 r.:

ponad 500 mln zł

Zatrudnienie:

450 osób

Zatrudnienie w dziale informatyki:

3 osoby

Kolejnym wymogiem postawionym przez Polmos z Zielonej Góry była integracja aplikacji handlu elektronicznego z systemem klasy MRP II/ ERP. "Klient musi mieć na bieżąco informację o tym, czy zamawiany przez niego towar jest dostępny w magazynie. My z kolei nadal musimy kontrolować limit kredytu kupieckiego. Chcieliśmy także, aby informacja o złożonym zamówieniu trafiała od razu do działu sprzedaży i magazynu" - opowiada Marek Kloc. Powstały więc interfejsy między systemem handlu elektronicznego a modułami obsługi sprzedaży, gospodarki magazynowej i finansowo-księgowym JBA System 21.

Jako interfejs użytkownika w internetowym systemie składania zleceń stosowana jest przeglądarka WWW. "Zamówienie może złożyć centrala klienta dla wszystkich hurtowni w Polsce, a także poszczególne jego magazyny. Każdy z tych klientów będzie miał jednak inne uprawnienia" - twierdzi Marek Kloc.

Z internetowego systemu Lubuskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych mają także korzystać pracownicy w terenie. Każdy z nich, przed odwiedzinami u klienta, będzie mógł uzyskać niezbędne informacje o nim, np. historię ostatnich zamówień, poziom zadłużenia, obroty. Zielonogórski Polmos zamierza także wdrożyć system poczty elektronicznej oparty na Lotus Notes/Domino.


TOP 200