Alianse telekomunikacyjne

11 koncernów telekomunikacyjnych podpisało porozumienie z Lotus Development, na mocy którego rozpoczną budowę własnych sieci opartych na pakiecie Notes.

11 koncernów telekomunikacyjnych podpisało porozumienie z Lotus Development, na mocy którego rozpoczną budowę własnych sieci opartych na pakiecie Notes.

Na konferencji Telecom '95 przedstawiciele jedenastki zapowiedzieli stworzenie aplikacji pracujących na bazie najnowszego produktu Lotusa - Notes w wersji 4.0. Koncerny będą także współpracować ze sobą w opracowaniu standardów łączenia poszczególnych sieci z Notes Public Network.

W tym samym czasie 7 koncernów telekomunikacyjnych zawarło porozumienie z firmą Microsoft dotyczące stworzenia struktury komunikacji biznesowej w Internecie, opartej na systemie operacyjnym Windows. Grupa zajmie się dostosowaniem standardów internetowych do projektu ogólnoświatowej struktury i ewentualnym ich rozszerzeniem. Treścią nowej, otwartej struktury komunikacyjnej będzie głównie transmisja dźwięku, obrazu i animacji poprzez wysoko wydajny ISDN.


TOP 200