Alcatel zwolni 12 tys. Pracowników

Słabe przychody operacyjne, jakie odnotował Alcatel w 1998 r., zmusiły zarząd firmy do restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W jej ramach francuski producent sprzętu telekomunikacyjnego zwolni 12 tys. pracowników na całym świecie. W ubiegłym roku Alcatel odnotował przychody w wysokości 23,3 mld USD (22,0 mld USD rok wcześniej). Zysk netto wyniósł w tym okresie 2,6 mld USD (777,3 mln USD).

Słabe przychody operacyjne, jakie odnotował Alcatel w 1998 r., zmusiły zarząd firmy do restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W jej ramach francuski producent sprzętu telekomunikacyjnego zwolni 12 tys. pracowników na całym świecie. W ubiegłym roku Alcatel odnotował przychody w wysokości 23,3 mld USD (22,0 mld USD rok wcześniej). Zysk netto wyniósł w tym okresie 2,6 mld USD (777,3 mln USD).

Jako powód restrukturyzacji Alcatel podaje kryzys ekonomiczny, który miał miejsce w ub.r. na światowych rynkach, oraz spadek zapotrzebowania operatorów telekomunikacyjnych na sprzęt telekomunikacyjny, w tym przełącznice telefoniczne. Mniejszy był również popyt na kable energetyczne i osprzęt telekomunikacyjny. Alcatel poinformował, że ograniczy swoją działalność w zakresie sprzedaży sprzętu, dopóki sytuacja na rynku nie ulegnie poprawie.

Przedstawiciele firmy nie podali, które działy zostaną objęte największymi zwolnieniami. Wiadomo jednak, że dzięki redukcji zatrudnienia w ciągu najbliższych dwóch lat ma zostać zaoszczędzone ok. 328 mln USD.