Alcatel zmniejsza stratę

Mimo spadku przychodów, francuski dostawca rozwiązań telekomunikacyjnych zanotował niewielki wzrost zysków operacyjnych.

W drugim kwartale 2003 r., głównie dzięki znacznym redukcjom kosztów, Alacatel zdołał zmniejszyć stratę (mimo 26-procentowego spadku przychodów w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku).

Według opublikowanego raportu, Alcatel zmniejszył stratę za drugi kwartał bieżącego roku do 675 milionów euro (0,56 euro na jedną akcję) w porównaniu do starty z analogicznego okresu ubiegłego roku, która wyniosła 1,44 miliarda euro (1,21 euro na jedną akcję).

Zobacz również:

W drugim kwartale bieżącego roku firma osiągnęła przychód w wysokości 3,15 miliardów euro, w porównaniu do 4,2 miliardów euro za analogiczny okres ubiegłego roku. Dzięki wzrostowi zapotrzebowania na telefonię IP (Internet protolcol) i udoskonalone dostarczanie usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem łącz satelitarnych wartość sprzedaży firmy wzrosła o 6 procent w stosunku do pierwszego kwartału tego roku.


×