Alcatel umówił się z TP SA

Firma zawarła z Telekomunikacją Polską umowę ramową o wartości 15 mln euro na dostawę sprzętu telekomunikacyjnego do rozbudowy central cyfrowych i sieci transmisyjnej operatora.

Porozumienie jest przedłużeniem dotychczasowej współpracy firm. W marcu Alcatel zawarł już z TP umowę na dostawę kompleksowego systemu zarządzania ruchem na bazie opracowanej przez firmę platformy Alma Traffic oraz systemu Alcatel UniManage.

Zobacz również:


×