Alcatel na liście umów generalnych

Na "Jesiennym Forum Stowarzyszenia Systemów Otwartych" w Łańsku firma Alcatel podpisała umowę o współpracy z Urzędem Rady Ministrów. Na mocy zawartej umowy Alcatel Business Systems Poland zamierza aktywnie współuczestniczyć w rozwoju teleinformatyki w urzędach administracji rządowej.

Na "Jesiennym Forum Stowarzyszenia Systemów Otwartych" w Łańsku firma Alcatel podpisała umowę o współpracy z Urzędem Rady Ministrów. Na mocy zawartej umowy Alcatel Business Systems Poland zamierza aktywnie współuczestniczyć w rozwoju teleinformatyki w urzędach administracji rządowej.

Alcatel Business Systems Poland jest jednostką wchodzącą w skład koncernu Alcatel. Jest to znany w świecie dostawca systemów telekomunikacyjnych. Firma Alcatel Business Systems rozpoczęła swoją działalność w Polsce w 1992 r., zakładając biuro przedstawicielskie w Warszawie. Już w roku następnym firma ta otworzyła swoje oddziały w Gdyni, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu oraz zbudowała sieć dystrybutorów na terenie całego kraju. W jej ofercie znajduje się wiele cyfrowych systemów telekomunikacyjnych przeznaczonych dla banków, biur, hoteli, urzędów, uczelni, fabryk, szpitali oraz indywidualnych użytkowników.

Wśród klientów firmy Alcatel Business Poland znajdują się m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (i co za tym idzie większość polskich ambasad), Stalexport w Katowicach, kopalnia Kleofas, Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, Centrum Bankowo-Finansowe w Warszawie, Politechnika Wrocławska, Rafineria Gdańska, International Papers w Kwidzyniu oraz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.


TOP 200