Alcatel dla Łodzi

W ramach kredytu rządu francuskiego polska telekomunikacja wzbogaci się o wiele nowych central telefonicznych.

W ramach kredytu rządu francuskiego polska telekomunikacja wzbogaci się o wiele nowych central telefonicznych. Ich pojemność wyniesie łącznie ponad 314 tys. numerów. Wiadomo już, że w ramach tego kredytu przybędzie abonentów telefonicznych w Łodzi. W ostatnim dniu października podpisana została umowa między francuską firmą Alcatel a Dyrekcją Wojewódzką PPTT w Łodzi. Mówi ona o wybudowaniu w dzielnicy Widzew nowoczesnej centrali telefonicznej na blisko 24 tys. numerów Prace nad tą inwestycją rozpoczną się już w przyszłym roku i potrwają do 1993r. W ten sposób potrzeby telekomunikacyjne 50-tysięcznej społeczności łódzkiego Widzewa zostaną w pełni zaspokojone. Urządzenia francuskiego Alcatela pozwolą nowym abonentom korzystać z wielu nie znanych dotąd usług telefonicznych.

Podobne umowy za pośrednictwem Elektrimu wcześniej podpisały Dyrekcje Wojewódzkie PPTT w Częstochowie, Legnicy, Poznaniu i Tarnobrzegu.


TOP 200