Alcatel-Lucent ciągle na minusie

Strata netto firmy Alcatel-Lucent wyniosła w pierwszym kwartale 2008 r. 181mln euro. Jest to już piąty z kolei kwartał, w którym firma odnotowuje stratę.

Obecna strata jest większa niż przewidywali to analitycy i przekroczyła wielokrotnie wysokość straty, jaką firma odnotowała w I kw. 2007 r. (8 mln euro). Firma zanotowała także spadek sprzedaży o 0,5% (wartość produktów sprzedanych w I kw. 2008 r. wyniosła 3,86 mld euro). Wyniki potwierdzają tendencję spadkową na tym rynku, która dotknęła również innych producentów, w tym firmę Ericsson. Przyszłość firmy Alcatel-Lucent nie rysuje się na dzisiaj różowo, a winę za to ponosi w opinii analityków w dużej mierze słaby dolar.

Obroty firmy w segmencie produktów klasy operatorskiej zmalały o 4,9% (porównując rok do roku) i wyniosły 2,7 mld euro. Jednocześnie przychody firmy w segmencie produktów dla przedsiębiorstw wzrosły o 3% a przychody uzyskane z działalności usługowej wzrosły o 8,3% (głównie dzięki rozwojowi technologii IPTV i projektom integrującym aplikacje).

Zobacz również:


TOP 200