Alcatel 1696 Metro Span w sieci POZMAN

Alcatel oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zainstalowały w sieci POZMAN (Poznańska Miejska Sieć Komputerowa) system transmisji optycznej Metro DWDM najnowszej generacji - Alcatel 1696 Metro Span.

Alcatel oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zainstalowały w sieci POZMAN (Poznańska Miejska Sieć Komputerowa) system transmisji optycznej Metro DWDM najnowszej generacji - Alcatel 1696 Metro Span.

Dzięki modułowej koncepcji dodawania i wydzielania ADM (Add and Drop Multiplexer) sygnałów optycznych można zwiększać pojemność systemu bez przerywania pracy do 32 długości fal i obsłużyć ruch z szybkością transmisji 10 Gb/s w jednym kanale częstotliwościowym.

Zobacz również:

Transparentny system Alcatel 1696 Metro Span jest przystosowany do transmisji wielu rodzajów protokołów i usług (SDH, SONET, IP, ATM, Gigabit Ethernet, ESCON, inne). Prowadzone obecnie w sieci pilotowej testy mają potwierdzić przydatność zastosowania tego rodzaju systemów w sieciach miejskich na styku z siecią Pionier.

Obecnie ogólnopolska sieć Pionier łączy szerokopasmową infostradą ponad 20 najważniejszych ośrodków akademickich w kraju. Planuje się, że sieć ta zostanie w przyszłości połączona z siecią testową ogólnoeuropejskiego projektu Atrium, obejmującą swoim zasięgiem Hiszpanię, Francję, Belgię i Polskę. Realizacja projektu Atrium - finansowanego ze środków unijnych - zapewni dostęp do technologii najnowszych ruterów terabitowych współpracujących z siecią optyczną.


TOP 200