Aktualności Watcom C++ 10.5

Firma Watcom oferuje kompilator C/C++ 10.5 pozwalający na opracowanie programów na wielu platformach systemowych: DOS, Windows, Windows 95 i OS/2. Na każdej z tych platform kompilator może generować kod dla DOS (16-i 32-bitowy), Windows (16- i 32-bitowy), OS/2 (16- i 32-bitowy), Novell NLM (32-bitowy) i AutoCAD ADS (32-bitowy).

Firma Watcom oferuje kompilator C/C++ 10.5 pozwalający na opracowanie programów na wielu platformach systemowych: DOS, Windows, Windows 95 i OS/2. Na każdej z tych platform kompilator może generować kod dla DOS (16-i 32-bitowy), Windows (16- i 32-bitowy), OS/2 (16- i 32-bitowy), Novell NLM (32-bitowy) i AutoCAD ADS (32-bitowy).

Pakiet zawiera DOS Extender, umożliwiający używanie w DOS kodu 32-bitowego i przezwyciężenie bariery 640 kB pamięci. Pakiet zawiera cały zestaw narzędzi do uruchamiania (debugger), sprawdzania zachowania się programu w trakcie pracy, profilowania i in. W pakiecie zawarte są także biblioteki Microsoft Foundation Class, 16- i 32-bitowa.

Kompilator działa w Windows 95 oraz zawiera środowisko do wizualnego tworzenia aplikacji Visual Programmer, zbliżone do Visual Basicu Microsoftu czy Delphi Borlanda. Programy Watcom dostępne są w firmie Gambit z Krakowa (tel. 0-12 21 59 11).

SQA Robot i Manager

Firma SQA Inc. modyfikuje swe zestawy testujące przygotowując je do współpracy z konkretnymi narzędziami programistycznymi i do obsługi większych zespołów programistów. Na przykład nowo opracowane pakiety testujące SQA Robot i SQL Manager mogą być przystosowane do testowania aplikacji opracowanych za pomocą PowerBuildera i do testowania specjalnych elementów kontrolnych VBX (Visual Basic Controls).

SQA Robot przebiega aplikację opracowaną za pomocą PowerBuildera, określa jakie obiekty w niej użyto i generuje skrypt do testowania w języku zbliżonym do Visual Basicu. SQA Manager zarządza procesem testowania.

Zestaw SQA Suite TeamTest, zawierający SQA Robot i SQA Manager kosztuje ok. 3 tys. USD na jednego użytkownika.

Wersja Client/Server, zawierająca ponadto narzędzie do testowania wydajności w środowisku z wieloma użytkownikami SQA LoadTest kosztuje 12 395 USD na użytkownika.

Sybase SQL Anywhere

Oddział Workplace Database Division firmy Sybase, zajmujący się produktami do pracy grupowej, dostarcza nowy produkt SQL Anywhere 5.0 - zmienioną wersję SQL-owej bazy Watcom, zgodną z głównym produktem firmy Sybase SQL Server 11, zawierającą m.in. możliwość replikacji między równorzędnymi serwerami bazy. Workplace Database Division zamierza dostarczać także Sybase SQL Server 11 dla Windows NT. Obydwa te produkty zastąpią obecny serwer baz danych do pracy grupowej Workgroup SQL Server.

Serwer SQL Anywhere 5.0 został wzbogacony o możliwość uruchamiania aplikacji napisanych dla Sybase SQL Server 11, zawiera zgodny z nim język zapytań Transact-SQL, zestaw funkcji Open Client API i ma możliwość współpracy z serwerem replikacji Sybase Replication Server, umożliwiając replikację danych między Sybase SQL Server 11 i SQL Anywhere. Opcja SQL Remote pozwala na replikację danych między równorzędnymi serwerami SQL Anywhere.

SQL Anywhere działa na Windows NT, Windows 95, Windows 3.x, NetWare, DOS i OS/2. Kosztuje 599 USD dla 4 użytkowników i 4995 USD dla nielimitowanej liczby użytkowników. Jednostanowiskowa wersja SQL Anywhere zawierająca SQL Remote, przeznaczona dla programistów opracowujących aplikacje, kosztuje 179 USD.


TOP 200