Aktualna kondycja polskiego internetu - raport

Polscy użytkownicy internetu wykonali od grudnia zeszłego roku do maja tego roku ponad 240 tys. pomiarów sprawdzających jakość usługi, z czego blisko 19 tys. pomiarów spełniało wymagania zawarte w certyfikowanym przez UKE mechanizmie monitorowania takiego parametru.

Internet

Raport podsumowujący wyniki tych pomiarów podaje, że średnia prędkość pobierania danych z internetu (chodzi o łącza stacjonarne i certyfikowane przez UKE pomiary) wynosi obecnie 150 Mb/s.

Certyfikowany mechanizm wykonywania takich pomiarów został udostępniony użytkownikom pod koniec 2018 roku. Pozwala on nie tylko sprawdzić szybkość łącza zapewniającego dostęp do internetu, ale również zgłaszać reklamacje i dochodzić swoich praw, jeśli dostawca nie wywiązuje się z umowy.

Zobacz również:

  • Wirusy na Androida - popularne i niebezpieczne zagrożenia
  • Specjaliści niezadowoleni ze szkoleń
  • W zeszłym roku polscy użytkownicy sieci mobilnych przenieśli rekordową liczbę numerów

Najnowszy raport podsumowujący ostatnie półrocze został opracowany przez UKE we współpracy z firmą V-Speed, która jest dostawcą mechanizmu. Użytkownicy wykonali w tym czasie prawie 20 tys. certyfikowanych pomiarów z których wynika, że średnia prędkość pobierania danych (download) wyniosła 152,4 Mb/s w przypadku internetu stacjonarnego oraz 20,2 Mb/s w przypadku internetu mobilnego. Jeśli chodzi o operację „upload” (czyli od klienta do internetu), to prędkości te wynosiły 59,6 Mb/s (internet stacjonarny) i 9,2 Mb/s (internet mobilny).

Co ciekawe, w przypadku internetu mobilnego obie prędkości (pobierania i wysyłania danych) są gorsze niż te uzyskane w poprzednim półroczu. Szacuje się, że wynika to ze zwiększonego zapotrzebowania na transfer danych, co ma związek z pandemią koronawirusa COVID19 i co za tym idzie z większą liczbą użytkowników pracujących zdalnie.

W odróżnieniu od innych narzędzi dostępnych w sieci, aplikacja PRO Speed Test (bo o niej mowa) weryfikuje, w jakich warunkach był realizowany pomiar. Sprawdza m.in. takie elementy jak obciążenie procesora, rodzaj karty sieciowej, obecność aktywnych łącz VPN, natężenie generowanego ruchu w tle, liczbę urządzeń w sieci domowej użytkownika.

Cały raport dostępny jest tutaj.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200