Akcjonariusze Polkomtel SA zatwierdzają sprawozdanie finansowe spółki za rok 2000.

Podczas walnego zgromadzenia akcjonariusze udzielili absolutorium radzie nadzorczej firmy. Jej prezesem został Marek Mroczkowski.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polkomtel SA udzieliło absolutorium radzie nadzorczej i zarządowi firmy oraz zatwierdziło sprawozdanie finansowe spółki za rok 2000. Podczas odbywającego się 30 marca zgromadzenia podjęto też uchwałę w sprawie podziału zysku. Przychody operatora sieci Plus GSM w 2000 r. wyniosły 3,518 mld zł, a zysk netto - 205,9 mln zł.

Rada nadzorcza powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu Markowi Mroczkowskiemu. W zarządzie znajdą się także Krzysztof Żmijewski - dyrektor ds. operacyjnych, Marek Sypka - dyrektor ds. personalnych, Jesper Helmut Larsen - dyrektor ds. finansowych oraz John Treuge - dyrektor ds. technicznych. W skład zarządu spółki wejdą także przedstawiciele największych akcjonariuszy Polkomtel SA: PKN Orlen SA, KGHM Polska Miedź SA, TeleDanmark oraz Vodafone Americas Asia Inc.

Zobacz również:

  • Indie znoszą zakaz wykorzystywania kart operatora MasterCard
  • Sytuacja makroekonomiczna nie wpływa na Apple
  • Oracle tnie koszty i zwalnia pracowników?
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200