Akcje w monitorze

System mBroker to korzystające z oprogramowania BEA Systems rozwiązanie internetowego interfejsu do świadczenia usług przez domy maklerskie.

System mBroker to korzystające z oprogramowania BEA Systems rozwiązanie internetowego interfejsu do świadczenia usług przez domy maklerskie.

Coraz więcej domów maklerskich decyduje się na udostępnienie klientom obsługi rachunków przez Internet. Firmy informatyczne, które wykonały już na zlecenie moduł, będący interfejsem internetowym biura maklerskiego, zazwyczaj pragną przekształcić to rozwiązanie w element swojej oferty. Poznański Polsoft w ten sposób przygotował system mBroker 2000.

System umożliwia przegląd aktualnych zleceń, historii rachunku finansowego i rachunku papierów wartoś-ciowych, włącznie z zobowiązaniami klienta. Weryfikuje parametry zlecenia już na etapie komunikacji z przeglądarką użytkownika. Akceptacja zlecenia jest realizowana za pomocą podpisów elektronicznych. Klient w momencie podpisywania umowy określa rachunek bankowy, na który będą przelewane fundusze z konta inwestycyjnego.

Uwierzytelnienie użytkownika może być zrealizowane poprzez token (SecureID lub DigiPass), karę procesorową, kod PIN, ograniczenia liczby rozpoznawanych adresów IP czy cyfrowy certyfikat klienta. Transmisja danych jest szyfrowana za pomocą 128-bitowego protokołu SSL.

Informacja o wszystkich zrealizowanych operacjach może być przekazana pocztą elektroniczną lub jako komunikat SMS. System mBroker 2000 obsługuje serwisy informacyjne domu maklerskiego - zarówno bezpłatne, jak i dostępne dla wybranych użytkowników. Współpracuje także z przeglądarkami WAP, co umożliwia wykonywanie większości operacji za pośrednictwem telefonu komórkowego (wyposażonego w obsługę protokołu WAP).

Z monitorem transakcji

Architektura systemu mBroker 2000 jest trójwarstwowa. Wykorzystano w niej narzędzia middleware firmy BEA Systems: monitor transakcji (Tuxedo), serwer WWW i środowisko pracy servletów Javy (WebLogic) oraz warstwę łączącą serwer WWW z serwerem aplikacji (BEA Jolt). Zastosowanie takiej architektury pozwala na dość szybką integrację z różnymi systemami informatycznymi poszczególnych domów maklerskich (oprogramowanie BEA Systems jest dostępne na różnych platformach). Serwer BEA WebLogic umożliwia pracę skalowalną, dzięki czemu można dodawać kolejne serwery WWW w miarę wzrostu obciążenia (gdy jednocześnie ma pracować co najmniej kilkuset klientów).

Wbudowane w BEA Jolt mechanizmy tzw. puli połączeń sprawiają, że dostęp do środowiska Tuxedo obciąża serwer aplikacji w stopniu kilkunastokrotnie mniejszym w porównaniu z zastosowaniem standardowego połączenia typu klient/serwer (np. JDBC).

Jest już przygotowany interfejs do systemu maklerskiego Maestro (również autorstwa PB Polsoft), z którego korzysta Dom Maklerski Wielkopolskiego Banku Kredytowego. Integracja z innym systemem wymaga jedynie stworzenia nowego interfejsu. Pozostałe elementy systemu, w szczególności serwer aplikacji oraz warstwa prezentacji, nie muszą być zmieniane.

Alternatywy

Biura maklerskie mogą również udostępnić swoim klientom samodzielną aplikację miniBroker 2000. Zastępuje ona przeglądarkę WWW i zapewnia znacznie wydajniejszy niż HTTP protokół komunikacji T3Client, którego implementacja stanowi integralną część serwera BEA WebLogic. Z pozycji użytkownika oznacza to szybsze działanie aplikacji klienckiej (istotne np. podczas obserwacji notowań ciągłych). Narzędzie to ma funkcje zbliżone do aplikacji, jakimi dysponują brokerzy giełdowi.

--------------------------------------------------------------------------------

mBroker 2000

Producent: Projekty Bankowe Polsoft,http://www.polsoft.pl, tel. (+61) 853 10 51

Platformy: dowolna mająca certyfikat Suna na maszynę wirtualną Javy (preferowana Sun Solaris)


TOP 200