Akcje Asseco Slovakia za 250 zł

Cena emisyjna akcji Asseco Slovakia została ustalona na 250 zł. Debiut jest planowany na początek października.

Zakończył się proces budowy książki popytu na akcje nowej emisji Asseco Slovakia. Cena emisyjna akcji Asseco Slovakia została ustalona na 250 zł i jest równa cenie dla inwestorów detalicznych.

"Asseco Slovakia zamierza wyemitować do 360 000 akcji zwykłych na okaziciela. Oferta publiczna adresowana jest do inwestorów instytucjonalnych i inwestorów detalicznych, 20% wszystkich nowych akcji zostanie przydzielonych inwestorom detalicznym - podała spółka.

Spółka zamierza pozyskać łącznie 90 mln zł brutto na akwizycje w Czechach i na Słowacji. Debiut słowackiej firmy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest planowany na pierwszą dekadę października.

Struktura akcjonariatu Asseco Slovakia przed i po planowanej emisji

Struktura akcjonariatu Asseco Slovakia przed i po planowanej emisji

Czytaj także:

Asseco - Softbank: plan połączenia podpisany