Akcja lustracyjna Seikoshy

Znany w Polsce producent drukarek, firma Seikosha, przystąpiła w lipcu br., wraz z Soft-tronikiem, wyłącznym dystrybutorem tej firmy we Wschodniej Europie, do szeroko zakrojonej akcji autoryzacji wszystkich wschodnioeuropejskich partnerów handlowych.

Znany w Polsce producent drukarek, firma Seikosha, przystąpiła w lipcu br., wraz z Soft-tronikiem, wyłącznym dystrybutorem tej firmy we Wschodniej Europie, do szeroko zakrojonej akcji autoryzacji wszystkich wschodnioeuropejskich partnerów handlowych.

Po odbyciu uzupełniającego szkolenia i zaliczeniu egzaminu, dealerzy otrzymują oficjalny tytuł "Seikosha Authorised Partner". Tytuł ten uzyskało 136 firm polskich (32 chętnych oblało egzamin). Do końca roku planuje się przeprowadzić analogiczne akcje w Czecho-Słowacji, na Łotwie, Ukrainie i w Rumunii.


TOP 200