Akcesoria dla niemowląt zarządzane systemem ERP

Firma Canpol, działająca na rynku akcesoriów dla niemowląt, wdrożyła najnowszą wersję systemu ERP do zarządzania przedsiębiorstwem Asseco Softlab ERP.

Firma używa tego systemu od 2004 r. Do tej pory firma korzystała z wybranych modułów: finanse i księgowość, sprzedaż oraz środki trwałe. Wdrożenie najnowszej wersji miało na celu usprawnienie dotychczas użytkowanego programu oraz rozszerzenie zakresu jego funkcjonalności. Wdrożono np. moduł B2B, dzięki któremu pracownicy Canpol otrzymali dostęp do platformy WEB, pozwalającej na proste tworzenie rozwiązań umożliwiających wydajne wykorzystanie kanału internetowego do współpracy z klientami. Nowy system pozwala też na pełną obsługą procesów produkcyjnych z możliwością zarządzania takimi zasobami jak: maszyny, gniazda, załogi produkcyjne czas itp., oraz umożliwia rozliczanie kosztów robocizny i kosztów dodatkowych. Ponadto w magazynie Canpol zainstalowanych zostało 50 terminali radiowych, których zadaniem jest pełna automatyzacja pracy związanej z przechowywaniem i logistyką produktów w ramach gospodarki magazynowej. Projekt został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Zobacz również:


TOP 200