Akcelerator dla Lotus iNotes

Oprogramowanie akceleracyjne TurboGold firmy Stampede zapewnia zwiększenie osiągów opartego na przeglądarce klienta iNotes w sieci Notes/Domino.

Oprogramowanie akceleracyjne TurboGold firmy Stampede zapewnia zwiększenie osiągów opartego na przeglądarce klienta iNotes w sieci Notes/Domino.

TurboGold, zaprojektowany początkowo tylko dla pełnych klientów Notes, zwiększa szybkość replikacji Notes/Domino średnio pięciokrotnie, zmniejszając objętość ruchu sieciowego i czas połączenia. Replikacja jest kluczowym elementem współdzielenia danych Notes, ale może w znacznym stopniu angażować sieć.

Wersja 4.2 oprogramowania Stampede objęła także niedawno wydanego klienta iNotes, opartego na przeglądarce, który umożliwia użytkownikom dostęp do poczty, kalendarzy, kontaktów i dzienników w trybie zarówno online, jak i offline.

Poza rozszerzeniem oprogramowania na iNotes, Stampede dodała także moduł Advanced Client, obsługujący zarówno klienta Notes, jak i iNotes, dając użytkownikowi te same korzyści, jakie zapewniają oba typy klientów razem.

Użycie iNotes w trybie offline wymaga sprowadzenia z serwera Domino kodu Offline Services, umożliwiającego używanie messagingu i aplikacji Notes w trybie offline. TurboGold przyspiesza proces sprowadzania a następnie wszystkie replikacje.

TurboGold oferuje również kompresję załączników przyspieszającą dostarczanie poczty w trybie online. Stampede dodała także nowy weryfikator - oprogramowanie pracujące po stronie serwerowej i współpracujące z klientem TurboGold, oraz nowy TurboGold Server do przyspieszania interakcji serwer-serwer. Zarówno weryfikator, jak i serwer obsługują serwery Windows NT/2000, IBM iSeries i pSeries bez ograniczeń liczby procesorów i partycji.

Klient TurboGold iNotes kosztuje 70 USD za użytkownika, Advanced Client - 95 USD za użytkownika, a serwer 2000 USD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200