Akceleracjadla SOA

ServiceNet to zintegrowany system wyposażony w wyjątkowo szeroki zestaw funkcji do wydajnej akceleracji, zarządzania i jednocześnie zabezpieczania aplikacji webowych.

ServiceNet to zintegrowany system wyposażony w wyjątkowo szeroki zestaw funkcji do wydajnej akceleracji, zarządzania i jednocześnie zabezpieczania aplikacji webowych.

System ServiceNet umożliwiający zwiększenie bezpieczeństwa, a jednocześnie wydajności aplikacji WWW opracowała Sonoa Systems, mało znana, powstała w roku 2005 firma. Rozwiązanie to jest przeznaczone do pracy w środowiskach SOA, do zastosowań korporacyjnych lub dla firm oferujących usługi SaaS. Urządzenia ServiceNet pojawiły się na rynku w ubiegłym roku, ale dopiero pod koniec czerwca br. Sonoa zdecydowała się na ogłoszenie ich oficjalnej premiery. Wcześniej informacje były udostępniane pośrednio, przy okazji innych wydarzeń. W marcu Sonoa zapowiedziała integrację swoich rozwiązań z BEA AquaLogic. Wydaje się, że producent chcąc bardziej przyciągnąć uwagę mediów i potencjalnych klientów czekał na możliwość ogłoszenia wdrożeń w znanych firmach, takich jak pierwsi użytkownicy rozwiązań ServiceNet - Pfizer i Warner Music.

Firmowa technologia

10- krotne

zwiększenie wydajności wykorzystywanych aplikacji umożliwia - zdaniem przedstawicieli Pfizer - wdrożenie ServiceNet.

Sonoa ServiceNet to urządzenie appliance wyposażone w odpowiednie oprogramowanie, które może być instalowane jako serwer proxy przed serwerami aplikacyjnymi lub udostępniającymi usługi internetowe. ServiceNet ma architekturę podobną do routerów sieciowych i umożliwia zarządzanie ruchem pakietów oraz kontrolowanie, a także wymuszanie polityki bezpieczeństwa.

System umożliwia kontrolę dostępu i zarządzanie dużą liczbą urządzeń klienckich oferując jednocześnie mechanizmy zabezpieczające przed udostępnieniem danych osobom nieuprawnionym. Ważną cechą ServiceNet jest interoperacyjność, możliwość udostępniania aplikacji klientom wykorzystującym różne protokoły lub wersje oprogramowania bez konieczności ingerencji w kod źródłowy tejże aplikacji. System wykorzystuje mechanizmy mediacji protokołów i priorytetyzacji ruchu. Ułatwia to skalowanie systemu oraz wdrożenia nowych aplikacji lub usług. W praktyce ServiceNet wprowadza sieciową warstwę wirtualnych usług obsługujących dowolne aplikacje WWW. Możliwa jest więc izolacja aplikacji od zadań operacyjnych, których obsługa nie musi być wprowadzana do kodu aplikacji w trakcie jej projektowania i tworzenia. Zmniejsza to złożoność kodu, a jednocześnie powoduje, że modyfikacje zarówno zadań operacyjnych, jak i samych aplikacji stają się względnie niezależne.

Urządzenia Sonoa wykorzystują platformę Intela, a ich ceny katalogowe - zależnie od modelu - wynoszą 35 tys. USD i 55 tys. USD. Ostatnio firma zapowiedziała też udostępnienie tańszej, programowej wersji ServiceNet, a na październik zapowiada integrację swojej technologii z oprogramowaniem IBM Mashup Center.

System nowy, ale sprawdzony

Przedstawiciele Sonoa twierdzą, że jej system znalazł już uznanie wśród kilkunastu poważnych firm i wymieniają m.in. Insights OnDemand, JP Morgan Chase, Level 3 Communications, Pfizer i Warner Music. Pfizer zamierza np. wykorzystać ServiceNet w sieci intranetowej, aby zwiększyć wydajność aplikacji, a także poziom bezpieczeństwa, bo testy tych urządzeń wykazały, że umożliwiają one efektywną kontrolę przesyłanych informacji oraz redukują problemy związane z zarządzaniem skomplikowanymi środowiskami usługowymi SOA wykorzystywanymi w tej firmie. "Szukaliśmy technologii, której wdrożenie pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa naszych usług WWW, a także wydajności aplikacji opartych na XML" - mówią przedstawiciele Pfizer. Rozwiązanie oferowane przez Sonoa spełnia te wymagania, umożliwiając m.in. skanowanie wiadomości XML przesyłanych przy wykorzystaniu protokołu SOAP. To zaś pozwala na wykrywanie niebezpiecznych plików, a także udostępnianie zaawansowanych mechanizmów do akceleracji przetwarzania żądań dostarczenia usług. Pfizer szacuje, że wdrożenie ServiceNet umożliwia nawet 10-krotne zwiększenie wydajności wykorzystywanych w firmie aplikacji.

Technologia opracowana przez Sonoa jest konkurencją dla kilku firm i rozwiązań dostępnych na rynku. Jeśli chodzi o same mechanizmy akceleracji, Sonoa musi konkurować z dość szeroką ofertą tego typu systemów oferowanych m.in. przez Akamai i Riverband. Ale znacznie mniejszy jest wybór rozwiązań łączących w jednym urządzeniu zarówno mechanizmy akceleracji, jak i bezpieczeństwa. Wśród znanych firm praktycznie oferuje je obecnie chyba tylko Blue Coat.

Warto zauważyć, że dyrektorem wykonawczym Sonoa jest Chet Kapoor, który wcześniej pełnił kolejno funkcje wiceprezesa jednego z oddziałów IBM, generalnego dyrektora grupy integracyjnej w BEA, a następnie dyrektora Gluecode, firmy przejętej przez IBM. A jednocześnie wśród pięciu firm, które zainwestowały we wsparcie rozwoju technologii i produktów przez Sonoa Systems można wymienić tak znane, jak SAP Ventures i Juniper Networks.

ServiceNet to system wyposażony w:
  • mechanizmy autentykacji, autoryzacji, ochrony danych i zarządzania uprawnieniami
  • funkcje do zarządzania logowaniem, audytem i wymuszaniem zgodności z przepisami prawnymi
  • mechanizmy monitorowania SLA (jakości usług), sterowania przepustowością, równoważenia obciążeń oraz rutowania zależnie od udostępnianych treści (content-based routing)
  • funkcje umożliwiające automatyczną izolację i zarządzanie błędami pojawiającymi się w systemie (fault isolation and management)
  • W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

    TOP 200