AirMosaic przegląda sieć Internet

Spry Inc. oferuje program AirMosaic, który jest pierwszą handlową wersją systemu Mosaic (jednego z najpopularniejszych obecnie pakietów do wyszukiwania informacji i usług w sieci Internet).

Spry Inc. oferuje program AirMosaic, który jest pierwszą handlową wersją systemu Mosaic (jednego z najpopularniejszych obecnie pakietów do wyszukiwania informacji i usług w sieci Internet).

AirMosaic (instalowany pod systemem Windows) wchodzi w skład pakietu programów AirSeries 3.0 i ułatwia operację przeglądania sieci Internet oraz pozwala w prosty sposób korzystać z usług wiadczonych przez zainstalowane w tej sieci serwery WWW (World Wide Web).

Spry wyposażył produkt w dodatkowe narzędzia do indeksowania informacji i zmodyfikował interfejs użytkownika (można np. konfigurować adresy poczty e-Mail nie opuszczając pakietu Mosaic). Kolejne wersje pakietu AirMosaic mają umożliwić przesyłanie nie tylko tradycyjnych plików z danymi, ale także plików multimedialnych.

Program pozwala na tworzenie kartoteki Hot List ułatwiającej poruszanie się po rozległej sieci Internet. Wpisuje się do niej często używane adresy, które można w każdej chwili przesłać innym aplikacjom do wykorzystania.

Cenną opcją jest możliwość ustawienia pakietu na tryb pracy Kiosk. Dołączony do sieci Internet komputer zamienia się wtedy w kiosk informacyjny, który udostępnia swoje zasoby i informacje zgłaszającym się do niego klientom. Na przykład w Seattle pracuje już tego typu kiosk, który pełni rolę informatora turystycznego. Może on wyświetlić mapę miasta i udzielić wiele informacji o: usługach, komunikacji, handlu, ważniejszych telefonach itp.

Pakiet AirSeries 3.0 kosztuje 400 USD i oprócz AirMosaic zawiera aplikacje posługujące się protokołem komunikacyjnym TCP/IP: AirNews, AirMail i FTP. Są to wszystko pakiety typu klientowskiego wywoływane do pracy przez Windows File Manager.


TOP 200