AirMagnet StreetWISE: bezpieczeństwo laptopa

Passus wprowadza do oferty trzy nowe produkty StreetWISE firmy AirMagnet. Mają one zapewniać stosowanie w laptopach zabezpieczeń zgodnych z przyjętą w organizacji polityką bezpieczeństwa oraz scentralizowane zarządzanie.

StreetWISE jest narzędziem, które ma pomagać administratorowi sieci w egzekwowaniu od użytkowników laptopów przestrzegania obowiązującej w firmie polityki bezpieczeństwa oraz wyeliminować źródła zagrożeń dla użytkowników komputerów w sieci. StreetWISE nie może być wyłączony z poziomu zwykłego użytkownika, nie można też obejść ustawionych zabezpieczeń.

Oprogramowanie StreetWISE umożliwia kontrolę portów komunikacyjnych komputera w celu włączenia lub wyłączenia dostępu do sieci Wi-Fi, Bluetooth czy portu podczerwieni. Pozwala to na zarządzanie kontaktem ze światem zewnętrznym i zapobieganie np. jednoczesnemu połączeniu z siecią przewodową i bezprzewodową. Ograniczenia mogą być powiązane z określonymi lokalizacjami - surowsze reguły dla połączeń z publiczną siecią bezprzewodową, łagodniejsze dla połączeń z firmową siecią WLAN.

StreetWISE umożliwia ponadto blokowanie połączeń z urządzeniami niezgodnymi ze standardami bezpieczeństwa określonymi przez administratora, a także sporządzenie listy autoryzowanego sprzętu, co eliminuje możliwość obejścia zabezpieczeń za pomocą dodatkowych narzędzi.

Oprogramowanie StreetWISE dostępne jest w trzech wersjach: StreetWISE do tworzenia reguł oraz ręcznej instalacji oprogramowania na laptopach użytkowników, StreetWISE Central do zarządzanie z poziomu centralnego serwera oraz StreetWISE Personal do ochrony parametrów zabezpieczeń w laptopach.

Cena StreetWISE oraz StreetWISE Central to odpowiednio 32 USD oraz 50 USD za licencję dla jednego komputera. StreetWISE Personal dostępny jest bezpłatnie (http://www.airmagnet.com/products/streetwise_download.php ).