Agenty nVision w Piotrkowie Trybunalskim

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wdrożył pełny pakiet Axence nVision obejmującego 500 monitorowanych urządzeń.

Kluczowymi modułami są DataGuard, HelpDesk oraz Inventory. DataGuard umożliwia zarządzanie prawami dostępu do przenośnych nośników danych, zezwalanie na korzystanie z wybranych urządzeń magazynujących dane w określonych komputerach lub przez wybranych użytkowników Active Directory czy rejestrowanie operacji zmian w plikach umieszczonych na nośnikach danych. HelpDesk pomaga w zarządzaniu usługami działu IT w zakresie zgłoszeń, realizacji usług oraz wysyłania komunikatów. Natomiast Inventory wspiera zarządzanie sprzętem, oprogramowaniem oraz licencjami.

Administratorzy Urzędu Miasta uzyskali możliwość wykrywania istniejących urządzeń oraz diagnozowania problemów występujących w infrastrukturze sieciowej, rozproszonej w 5 lokalizacjach na terenie miasta.

Zobacz również:

  • Aplikacja Inperly Billenium z e-dowodem osobistym
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200