Agenda CIO na 2012 - rekomendacje Rady Programowej CIO

Przedstawiamy rekomendacje członków Rady Programowej CIO do Agendy CIO na 2012. Zagadnienia stanowią punkt wyjścia do sformułowania Programu Klubu CIO, programu magazynu i serwisu online. O ostatecznym kształcie programu będziemy rozmawiać podczas spotkań w Warszawie, 23 lutego w restauracji Belvedere i 28 lutego we Wrocławiu. Serdecznie zapraszamy!

Tadeusz Rogaczewski, Dyrektor Biura Zarządzania Informatyką, Grupa LOTOS S.A., Lider Informatyki 2008Firmy, w tym również nasza, przygotowują się na spowolnienie gospodarcze, które może być efektem trudnej sytuacji na rynkach europejskich. Główne wyzwania dla CIO, to:

• Realizacja strategii w założonym tempie w trudnych czasach wymaga poprawy efektywności funkcjonowania firmy.

• Ograniczenie niektórych wydatków, lepsze wykorzystanie aktywów to również zadania dla CIO.

• Musimy radzić sobie przy ograniczonych budżetach i jednocześnie większych oczekiwaniach biznesu pamiętając jednak o zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa funkcjonujących rozwiązań IT.

• Jak zmienić postrzeganie CIO i IT w firmie? Jak współpracować z biznesem, żeby rola CIO była widziana jako kreatora wdrażania nowych technologii , nowych pomysłów biznesowych, a nie tylko jako generującego koszty.

• Istotne jest takie wypracowanie modelu współpracy z biznesem żeby wspólnie decydować o wyborze najbardziej efektywnych dla sprawnego zarzadzania firmą systemów i rozwiązań IT.

• Obniżanie kosztów, ale nie tylko. Również efektywniejsze , szybsze wdrażanie nowych rozwiązań. I tu "nie uciekniemy" od chmury. Bedzie to zapewne jeden z najmodniejszych, ale tez najciekawszych tematów w 2012 r.

• Również efektywne systemy wspierające pracę grupową, w naszym przypadku realizowane w oparciu o szeroko stosowana platformę Microsoft SharePoint warte są propagowania.

• Dla CIO, ale nie tylko, ciekawe jest spojrzenie na rynek pracy dla informatyków. Zarządzanie zespołem, motywowanie do ciężkiej pracy wymaga znajomości tego, co się dzieje wokół nas.

Jacek Pulwarski, Ogólnokrajowy Koordynator ECDL, PTI

Moje typy zagadnień do Agendy CIO 2012, tematów do dyskusji i wyzwań dla CIO, to:

• Zmiana roli CIO z dyrektora technicznego w kierunku dyrektora biznesowego

• CIO a konsumeryzacja (media społecznościowe i urządzenia mobilne)

• Cloud computing w zastosowaniach administracji publicznej i samorządowej, edukacji…

• Wdrażanie BPM i rola CIO w tym procesie

• Sposoby mierzenia efektywności IT (nie projektów a całej organizacji)

• Organizacja IT - w jakim kierunku zmierza?

Małgorzata Ryniak, Dyrektor Generalny, Volvo IT Polska

1. Znajomość biznesu

CIO powinien w głównej mierze koncentrować się na zrozumienia biznesu, oczekiwań własnej organizacji jako klienta wewnętrznego, a nie na pogłębianiu umiejętności technologicznych.

2. Zarządzanie dostawą

Dziś nie wystarczy tworzenie "czystego" IT. Produkcja IT może się odbywać w wielu różnych miejscach (globalizacja, outsourcing). Produkcję IT trzeba także skonsolidować, spakować i co najważniejsze - zorganizować jej dostawę.

3. Efektywność kosztowa (podejście "Lean")

Wyzwaniem jest udowodnienie swojej efektywności w długiej perspektywie czasowej, równolegle z zapewnieniem wysokiej jakości produktu IT.

4. Business Intelligence

Firma potrzebuje różnych kokpitów menedżerskich (dashboards) do podejmowania decyzji biznesowych. Kwestia wyodrębniania i agregowania danych z wieloplatformowych systemów w tym kontekście to istotne wyzwanie.

5. Media społecznościowe

Można je - nomen omen - lubić lub nie, ale trzeba zdefiniować swoją strategię wobec tego zjawiska.

Sławomir Panasiuk, wiceprezes KDPW, CIO Roku 2009, Lider Informatyki 2009

Z punktu widzenia CIO w branżach szybko rozwijających się i jednocześnie, w których biznes oparty jest na rozwiązaniach IT, najważniejsze wyzwania to:

Skrócenie cyklu dostarczania produktów informatycznych dla biznesu

Jedna z metod, która pomaga to osiągnąć, to koncentracja projektów na podstawowych produktach z zachowaniem spójności architektury korporacyjnej i wykorzystaniem powtarzalności i specjalizacji rozwiązań.

Modernizacja technologiczna

Nie powinno to polegać na prostej wymianie posiadanych składników infrastruktury teleinformatycznej, ale na kompleksowym i podejściu do modernizacji własnej infrastruktury teleinformatycznej.

Architektura korporacyjna

Niezależnie od wielkości organizacji ważne jest planowe kształtowanie wizji i realizacji architektury korporacyjnej, ściśle powiązanej z wykonywanymi w organizacji procesami i potrzebami.

IT Governance

Jedną z szans stojących przed IT jest przekształcenie efektywnego IT z centrum kosztów na centrum zysku w organizacjach dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi i rozwiązań organizacyjnych.

Standaryzacja i integracja rozwiązań

Dzięki upowszechnieniu standardowych rozwiązań w zakresie dostępu do systemów i integracji systemów powstać mogą kanały i możliwości wprowadzania nowych produktów i usług biznesowych.

Łukasz Neuman, Dyrektor ds. informatyki, KRUK S.A.

Współpraca środowiska IT z uczelniami

Warto temu zagadnieniu poświęcić specjalną debatę (być może oksfordzką), na której CIO będą o tym mogli porozmawiać na ten temat z rektorami i dziekanami uczelni technicznych.

Rynek pracownika

Nie da się ukryć, dziś jest rynek pracownika. Trzeba sięgać po różne rozwiązania, które przyciągają i pozwalają zatrzymać w firmie najlepszych informatyków.

Kodeks dobrych praktyk CIO

Zarządzanie wartościami, czyste reguły gry, uczciwość biznesowa, w dodatku na konkurencyjnym rynku pracownika może pomóc środowisku. Być może warto rozważyć certyfikację?

Zarządzanie informacją - powrót do korzeni CIO

Warto przypomnieć, że kompetencje w zarządzaniu informacją powinny być w żelaznym kanonie dobrego CIO.

CIO czy BTO

Czy współczesny CIO powinien posiadać wiedzę charakterystyczną dla tematyki studiów MBA? Jakie cechy charakteru należy posiadać, by sprostać rosnącym wymaganiom rynkowym?

Nie tylko Warszawa

Wrocław już odpowiedział pozytywnie i odpowiednie dyskusje będą kontynuowane. Ale przecież są także Kraków, Poznań, Trójmiasto. Warto, aby docelowo spotkania Klubu w każdym znaczącym ośrodku odbywały się przynajmniej 2 razy w roku. I taki cel powinien postawić sobie Klub CIO!

Sieci społecznościowe - szansa, czy zagrożenie…

Rosnąca popularność sieci społecznościowych otwiera coraz więcej szans przed biznesem. Dla CIO oznacza z kolei sporo wyzwań dotyczących bezpieczeństwa informacji zamieszczanych na portalach. Pytanie, czy biznes potrafi z tego skorzystać?

Małgorzata Korycka-Purchała, Klub CIO

1. Master Data Management jako podstawowe pojęcie logicznej architektury systemów informatycznych

Wdrożenie w firmie MDM, chociaż trudne i pracochłonne w początkowej fazie, pozwala na stworzenie platformy umożliwiającej szybkie wdrażanie nowych systemów wspierających biznes, co z kolei ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów kolejnych wdrożeń oraz eksploatacji systemów informatycznych.

2. Zarządzanie jakością danych

Aby pozyskana np. z BI wiedza była użyteczna i rzetelna należy zadbać o jakość danych zasilających system analityczny. Warto więc zastanowić się nad wdrożeniem systemu zarządzania jakością danych w firmie.

3. Business Intelligence

Coraz częściej biznes oczekuje w czasie rzeczywistym informacji, która możliwa jest do pozyskania jedynie z systemu analitycznego. To powoduje, że konieczne jest wdrażanie rozwiązań typu BI "operacyjnego". Należy zastanowić się, kiedy rozbudowywać systemy transakcyjne, a kiedy warto podjąć trud zbudowania rozwiązania BI "operacyjnego".

4. Prawne aspekty umów o świadczenie usług informatycznych

Wiedza o podstawowych pułapkach mogących kryć się w treści umów o świadczenie usług informatycznych jest niezbędna dla CIO. Treść umów ma na zasadniczy wpływ na koszty i sprawność funkcjonowania IT w firmie. Rola CIO podczas negocjacji z dostawcą jest kluczowa.

5. Współpraca z uczelniami i ośrodkami naukowymi

Firma otrzymuje wiedzę, którą może spożytkować wdrażając zaawansowane modele statystyczne, analizy CRM-owe, uczelnia zaś dostęp do danych rzeczywistych i możliwość praktycznego zastosowania wiedzy teoretycznej.

Dariusz Zawistowski, dyrektor administracyjno-techniczny Telepizza

1. Mobilność: Rozwój rynku smart fonów i tabletów wymusza na działach IT dostosowanie dotychczasowych aplikacji do możliwości tych urządzeń. Coraz częściej członkowie zarządu chcą mieć dostęp do raportów i sprawozdań bezpośrednio z tabletu. Nakłada to na szefa IT konieczność przygotowywania takich aplikacji, ale i zmusza do zapewnienia bezpieczeństwa danych.

2. Coraz ważniejszym narzędziem staje się CRM, który w połączeniu z dobrą hurtownią danych pozwala lepiej dopasować ofertę do klienta, sprawdzić jego preferencje, częstotliwość dokonywania zakupów i często nawet ich skład.

3. Oszczędności: Sposobem na obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury jest niewątpliwie wirtualizacja i różne wersje "Chmury": prywatna, publiczna, a może Software from the Cloud?

4. Zarządzanie personelem w czasach kryzysu: Jak powszechnie wiadomo niemal każda firma głosi hasło, że pracownik jest największym dobrem firmy i należy w tego pracownika inwestować. Zazwyczaj jest to prawda w dobie prosperity, ale czy na pewno w czasach kryzysu?

5. Rozwinięciem poprzedniego tematu jest kwestia motywacji pracowników. Strachem się nie da, zastraszony pracownik, to pracownik najgorszy z możliwych, nie wykazuje własnej inicjatywy, wykonuje biernie polecenia i rozgląda się jakby tu nie podpaść.

6. Bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. W dobie TaaS (Thread as a Service) jest to bez wątpienia kwestia kluczowa dla każdego CIO.

Józef Wacnik jest dyrektorem Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w Polskie Radio SA. W konkursie CIO Roku 2010 zajął 3. miejsce., w 2010 r. zdobył podwójny laur w Konkursie Lider Informatyki: nagrody w kategorii sektor użyteczności publicznej oraz za wdrożenie telekomunikacyjne.

Maksymalne wsparcie dla tworzenia wizji rozwoju biznesu i organizacji.

Pełnienie roli inicjatora rozwoju oraz pomoc w przebudowie organizacji, która ma uczynić ją szybszą, bardziej elastyczną i zdolną do przekształcania informacji w wiedzę możliwą do wykorzystania w prowadzonym biznesie. Dyrektorzy IT zaczynają pełnić kluczową rolę w wykorzystywaniu złożoności organizacyjnej do reagowania na wysokozmienne otoczenie biznesowe. W sytuacji przenoszenia większości obszarów działalności w dziedzinę technologii informatycznych, i uzależniania stopnia realizacji celów, od skutecznego ich wykorzystania, funkcja Dyrektora IT powoli zaczyna, w obszarze jego odpowiedzialności, nabierać formy działalności Dyrektora Operacyjnego. Dyrektor IT, wypełniając swoje zadania, dostarczać powinien realną wartość biznesową.

Dostarczanie podstawowych usług technologicznych.

Nawet w najbardziej innowacyjnych organizacjach od dyrektorów IT nadal oczekuje się, że będą zarządzali podstawowymi funkcjami, co pozwala na wykorzystywanie technologii do podnoszenia efektywności działania. Dlatego niezwykle ważnym jest, by dyrektor IT miał pełną świadomość wyznaczonej mu roli - posiadał tzw. tożsamość organizacyjną oraz jasną wizję działania.

Integracja biznesu z technologią.

Standaryzacja i konsolidacja. Dążenie do konwergencji technologii z zachowaniem innowacyjnego podejścia do rozwoju.

Działania w celu zwiększania efektywności realizacji procesów informatycznych w organizacji przekładające się na doskonalenie procesów biznesowych i współpracy wewnętrznej w dążeniu do ścisłej integracji.

Realizowane poprzez usprawnianie procesów informacyjnych, udoskonalanie pracy zespołowej i dostarczanie informacji przyspieszających podejmowanie właściwych decyzji biznesowych

Dostarczanie rozwiązań branżowych wspierających biznes.

Pomimo postępujących procesów standaryzacji i konsolidacji, zawsze będą istnieć indywidualne aplikacje rozwiązań dostosowane do specyfiki prowadzonego biznesu. Trudne w swojej złożoności i odmienności do zaprojektowania, implementacji oraz utrzymania.

Monika Płocke jest dyrektorem Banku ds. informatyki i telekomunikacji Polski i krajów bałtyckich, Nordea Bank Polska. W 2001 r. wygrała dla swojego banku tytuł Lidera Informatyki.

Więcej za mniej -

rok 2012 to oczekiwanie redukcji kosztów, które nie omija również obszaru IT. Jednak oczekiwania to idą dalej niż w latach ubiegłych, ponieważ strona biznesowa poszukuje obniżenia kosztów bez zwiększania ryzyka operacyjnego i przy możliwie minimalnej redukcji dostaw i usług.

IT resilience -

regulacje prawne zmierzają w kierunku, w którym ryzyko związane z prowadzeniem działalności operacyjnej, w tym również IT, jest wprost przeliczane na wymagania kapitałowe. Z tego powodu zapewnienie IT resilience na wymaganym poziomie staje się ważnym elementem zarządzania, na którym uwaga zarządów banków skupia się w znacznie większym stopniu, niż do tej pory.

Dalsze zacieśnianie współpracy pomiędzy biznesem i IT -

w turbulentnych czasach ścisła i sprawna współpraca IT z biznesem nabiera szczególnego znaczenia i wymiaru.

Dariusz Stolarczyk, COO i Dyrektor ds. Operacji, IT i Łańcucha Dostaw w Grupie EM&F, w 2010 r. sięgnął po drugą nagrodę w konkursie CIO Roku.

W kryzysowym 2012 r. dobry CIO będzie starał się pomóc firmie w dwóch obszarach :

Dostarczać szybciej i taniej dzięki wykorzystaniu IT.

Niezwykle duże znaczenie będzie miało to, czy IT jest w stanie pomóc firmie wygenerować więcej gotówki z operacji. Czy na przykład można zastosować rozwiązania informatyczne pozwalające obniżyć zapas? Albo - lepiej wspierać działy zakupów w negocjacjach? Czy dzięki IT będzie można lepiej zarządzać przepływem gotówki i zarządzać efektywnością organizacji? Rola szefa IT, który rozumie procesy biznesowe, operacje zna swoją organizację, jest w tym wypadku nie do przecenienia.

Drugi obszar, to wykorzystanie nowości w komunikacji.

CIO powinien sobie zadać pytanie, czy mogę poprzez te nowości pomóc generować biznes. Być może w firmie potrzebne jest rozwiązanie mobilne albo inne nowoczesne rozwiązanie wspierające sprzedaż.

Trzeci obszar to szeroko rozumiany CRM:

Bardzo duży potencjał ma wsparcie IT w zakresie analizy zachowań klienta i definiowaniu oferty komercyjnej. Między innymi należy umiejętnie reagować na zachowania zakupowe klienta, w sieci www, oraz na portalach społecznościowych.

To ważne zagadnienia, które z pewnością należy uwzględnić na agendzie na 2012. Przyszły rok nie będzie rokiem inwestowania w infrastrukturę, ani systemy ERP czy inne systemy bazowe.

To będzie rok szukania oszczędności i rok szukania sposobów na lepszą sprzedaż w nowym komunikacyjnym świecie.

Dorota Poniatowska-Mańczak jest CIO w Credit Agricole Bank Polska. Jako CIO w Banku Zachodnim WBK zdobyła tytuł CIO Roku w 2004 r.

Koszty wyraźnie powracają na czoło listy wyzwań CIO. Ogólna biegłość szefa IT jeszcze mocniej niż kiedykolwiek oznacza także umiejętnością wyszukiwania sposobów uzyskania oszczędności. "Terenem łowieckim" dla CIO jest całe przedsiębiorstwo, wymogiem - zdolność obejmowania szeroką, ogólnofirmową, strategiczną perspektywą sugerowanych działań. Każda duża propozycja musi uwzględniać szeroki kontekst, konsekwencje dla przyszłości całej firmy i poszczególnych jej obszarów.

Elastyczny rozwój IT

polega na wykształceniu i trenowaniu zdolności odpowiadania na dynamiczne potrzeby biznesowe. W czasach kryzysu i dużej zmienności w reagowaniu na sytuację na rynku powinno stanowić to bardzo cenne ogniwo łańcucha efektywności firmy.

Business Intelligence

to szerokie wody, na które wypływa właśnie IT. Wyzwanie stanowi tłumaczenie danych i składania w większe schematy logiczne służące podejmowaniu strategicznych i taktycznych decyzji biznesowych. IT ma tu dużo do zaoferowania i jeszcze więcej do zrobienia.

Bezpieczne działanie produkcyjne

i właściwe zarządzanie możliwościami, które stwarzają nowe rozwiązania i zastosowania technologii. Mistrzostwo mierzy się umiejętnością wykorzystania ich potencjału bez zagrożenia realizacji procesów biznesowych.

Regulacje

dotyczące w szczególności sektora finansowego w czasie kryzysu będą się z pewnością zmieniać. IT utrzymuje i doskonali potężny aparat dostosowania firmy do wymogów prawa.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200