Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozwija swój system informatyczny

W przetargu ogłoszonym przez ARiMR, najkorzystniejszą ofertę złożyło Asseco Poland. Firma podpisała z agencją 3,5-letnią umowę w zakresie utrzymania i rozwoju Systemu Informatycznego Agencji (SIA).

W ramach umowy wycenionej na 87 mln złotych, Asseco Poland będzie utrzymywało i rozwijało System Informatyczny Agencji obejmujący Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli (IACS). Z IACS korzysta 6,5 tysiąca użytkowników, a sama Agencja obsługuje miesięcznie 1,3 mln dokumentów. Rozmiar bazy danych Agencji w połowie roku 2013 wyniósł prawie 7TB.

Zadaniem Asseco będzie także utrzymywanie innych aplikacji zbudowanych dla ARiMR. Znajdują się wśród nich między innymi system obsługujący dopłaty związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich, platforma służąca do udostępniania instytucjom zewnętrznym danych zgromadzonych przez ARiMR oraz moduł do składania przez rolników internetowych wniosków o dopłaty.

Zobacz również:

Warto przy okazji nadmienić, że budowa SIA rozpoczęła się w roku 2001, a pracowało przy nim właśnie Asseco Poland, które rozwija również kluczowe aplikacje ARiMR. Nowy kontrakt będzie realizowany przez 41 miesięcy. Planowo powinien zakończyć się w maju 2017 roku.

"Dotychczas współpracowaliśmy z Agencją jako podwykonawca HP. Obecnie będziemy kontynuować współpracę w podobnym zakresie, z tym że nasi specjaliści przejmą opiekę także nad hurtownią danych i środowiskiem produkcyjnym Myślę, że zasoby informatyczne Agencji są w rękach doświadczonych specjalistów, żeby nie powiedzieć – najlepszych w Polsce znawców tego zagadnienia" – mówił Witold Malina, dyrektor Pionu Rolnictwo, Asseco Poland.


TOP 200